AUS-regelgeving: Disclaimers en risicowaarschuwingen

CFD Volledige disclaimer

eToro AUS Capital Ltd ACN 612 791 803 AFSL 491139. OTC-derivaten zijn financiële producten met hefboomwerking. Handel in OTC-derivaten leidt niet tot de eigendom van de onderliggende activa. Handel in OTC-derivaten houdt een hoog risico in en kan resulteren in het verlies van uw gehele belegging. OTC-derivaten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. U moet geen geld investeren dat u niet kunt verliezen. U dient advies in te winnen bij een onafhankelijk en naar behoren bevoegd financieel adviseur en u ervan te vergewissen dat u over de nodige risicobereidheid, ervaring en kennis beschikt voordat u besluit te handelen. Deze informatie is uitsluitend van algemene aard en is opgesteld zonder rekening te houden met uw doelstellingen, financiële situatie of behoeften. U dient onafhankelijk advies in te winnen en ons Product Disclosure Statement (PDS) en Target Market Determination (TMD) te raadplegen alvorens te beslissen of u met ons wilt handelen.

Aandelen Volledige disclaimer 

eToro Service ARSN 637 489 466 wordt beheerd door Gleneagle Asset Limited ACN 103 162 278 AFSL 226199 en gepromoot door eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139.  Beleggen in aandelen via een beheerde beleggingsregeling leidt niet tot het directe eigendom van de onderliggende activa. Het stelsel heeft het juridische eigendom; de belegger heeft het economische eigendom, d.w.z. de aandelen worden namens u gehouden.  Aangezien het stelsel de juridisch eigenaar is, hebt u geen rechten op de effecten, met inbegrip van stemrechten. Aandelen zijn niet overdraagbaar. Uw kapitaal loopt risico. Raadpleeg het Product Disclosure Statement (PDS) en de Target Market Determination (TMD) alvorens transacties te verrichten.

Crypto Volledige disclaimer 

eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Handel in crypto-activa is ongereguleerd en zeer speculatief. Er is geen consumentenbescherming.  U riskeert verlies van uw hele kapitaal. Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden.

CopyTrade Volledige disclaimer 

eToro AUS Capital Ltd. ACN 612 791 803 AFSL 491139. Social Trading. Handelen met eToro door het volgen en/of kopiëren of repliceren van de transacties van andere handelaren houdt een hoog risiconiveau in, zelfs wanneer u de best presterende handelaren volgt en/of kopieert of repliceert. Dergelijke risico’s omvatten het risico dat u de handelsbeslissingen volgt/kopieert van mogelijk onervaren/onprofessionele handelaren, of handelaren wiens uiteindelijke doel of intentie, of financiële status kan verschillen van de uwe. eToro keurt geen van de handelsaccounts die klanten kunnen kiezen om te kopiëren goed en onderschrijft deze niet. Alle instructies en acties met betrekking tot gekopieerde transacties zullen automatisch worden gerepliceerd in uw account, inclusief stop-losses, take profits en het sluiten van transacties. Wanneer u ervoor kiest om een bepaald handelsaccount te kopiëren, zult u al de toekomstige transacties ervan kopiëren. U kunt er tevens voor kiezen om hun bestaande transacties te volgen. eToro is niet aansprakelijk voor de beslissingen of acties van een handelaar die u kiest om te kopiëren. eToro kan populaire eToro-handelaren die u of anderen besluiten te kopiëren compenseren. In het verleden behaalde resultaten van eToro Community Members zijn geen betrouwbare indicator voor hun toekomstige prestaties.  Raadpleeg het Product Disclosure Statement (PDS) en de Target Market Determination (TMD) alvorens transacties te verrichten.

Smart Portfolios Volledige disclaimer

eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. eToro’s Smart Portfolios groeperen activa of handelaren samen op basis van een vooraf bepaald thema of vooraf bepaalde strategie via geautomatiseerde, op algoritme gebaseerde of via machine learning-tools met beperkte of geen menselijke interactie. eToro treedt op als een moedergebruiker door het investeren van echte fondsen waarmee een portfolio wordt gecreëerd die klanten van eToro kunnen kopiëren. Smart portfolio’s zijn geen exchange-traded funds of hedge funds en zijn niet afgestemd op uw specifieke doelstellingen, financiële situatie of behoeften.

Smart Portfolios kunnen OTC-derivaten omvatten. OTC-derivaten zijn financiële producten met hefboomwerking en worden als speculatief beschouwd. OTC-derivaten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers.

U wordt aangeraden onafhankelijk advies in te winnen en het Product Disclosure Statement en de Target Market Determination (PDS en TMD) te bestuderen alvorens een transactie te verrichten.