Hoe wordt de spread berekend voor cryptoprijzen?

Wanneer een klant een belegging doet, zijn de kosten van uitvoering inbegrepen in de spread, plus vaste kosten van 1% van de genoteerde prijs.

Cryptoprijzen op eToro zijn gebaseerd op de Bid-Ask-spread die afkomstig is van eToroX, een Distributed Ledger Technology (DLT) gelicentieerd handelsplatform dat is aangesloten bij eToro EU. eToroX onderhoudt een orderadministratie voor cryptoactiva met gegevens van liquiditeitsaanbieders en andere cryptohandelaren. Dit vormt de basis voor de Bid-Ask-spread. eToro kan extra kosten berekenen over de prijzen die het ontvangt van eToroX, die deel uitmaken van de prijs die aan de klant wordt getoond. 

Hier zijn twee voorbeelden van hoe eToro haar prijzen bepaalt - een die van toepassing is op variabele spreads (zoals met prijzen voor cryptoactiva) en een die van toepassing is op vaste spreads.

Variabele spread (b.v. crypto)

De prijs van het reële/fysieke cryptoactivum (voor de klant) is 98 - 100. Laten we aannemen dat eToro een prijs ontvangt van zijn feed of liquiditeitsverschaffer van 98,98 - 99 Na het toepassen van een extra opslag van 1% op zowel de koop- als de verkoopprijs, is de prijs die beschikbaar is voor de klant 98 - 100.

Zo wordt dit berekend:

Feed/liquiditeitsverschaffer prijs (verkoop): 98,98

Feed/liquiditeitsverschaffer prijs (verkoop): 99

Klantprijs (verkoop): 98 = (98,98 – (98,98 * 1%))

Klantprijs (koop): 100 = (99 + (99 * 1%))

De mark-up is een impliciete provisiecomponent die wordt toegevoegd aan de spread van de feed/liquiditeitsverschaffer en die wordt verwerkt in de prijs die aan de klant wordt getoond.  De mark-up "verbreedt" de spread, wat betekent dat de prijs waartegen de klant kan verkopen wordt verlaagd en de prijs waartegen de klant kan kopen wordt verhoogd.

Om de variabele aard van spreads van dit type te illustreren, gaan we nu een scenario beschouwen waarbij de breedte van de (markt-)spread van de aan eToro verstrekte prijs verandert en breder wordt, maar de mark-up consistent blijft op 1%:

Feed/liquiditeitsverschaffer prijs (verkoop): 97,50

Feed/liquiditeitsverschaffer prijs (verkoop): 100,50

Klantprijs (verkoop): 96,525= (97,50 – (97,50 * 1%))

Klantprijs (koop): 101,505 = (100,50 + (100,50 * 1%))

Zoals uit dit voorbeeld blijkt, heeft de verruiming van de markt-spread tot gevolg dat de totale spread die aan de klant wordt aangeboden, groter wordt (ook al blijft de mark-up gelijk).

Vaste spread (niet van toepassing op cryptoactiva)

eToro biedt een prijs aan van 16000 – 16002.  In dit geval wordt de verstrekte spread door eToro vastgesteld op een breedte van 2.  Als eToro een prijs ontvangt van haar feed of liquiditeitsverschaffer van 16000,5 - 16001,5, wordt de prijs voor eToro-klanten gevormd door de middenprijs van de markt-spread (16001) te nemen en vervolgens de helft van de totale klantenspread (2) toe te voegen en af te trekken van respectievelijk de marktaanbiedingsprijs (offer) en -biedprijs (bid).

Hoe dit wordt berekend:

Feed/liquiditeitsverschaffer prijs (verkoop): 16000,5

Feed/liquiditeitsverschaffer prijs (verkoop): 16001,5

Klantprijs (verkoop): 16000 (((16000,5 + 16001,5)/2) – 2/2)

Klantprijs (koop): 16002 (((16000,5 + 16001,5)/2) + 2/2)

De kosten wordt toegevoegd aan de spread van de leverancier van de feed/liquiditeitsverschaffer en is derhalve verwerkt in de prijs die aan de klant wordt getoond.  De mark-up "verbreedt" derhalve de spread, d.w.z. deze verlaagt de prijs waartegen de klant kan verkopen en verhoogt de prijs waartegen de klant kan kopen.

Om de vaste aard van spreads van dit type te illustreren, laten we nu een scenario zien waarbij de breedte van de (markt-)spread van de prijs die aan eToro wordt verstrekt verandert en breder wordt, maar de totale spread-breedte die aan de klant wordt verstrekt constant op 2 blijft:

Feed/liquiditeitsverschaffer prijs (verkoop): 16000,25

Feed/liquiditeitsverschaffer prijs (verkoop): 16001,75

Klantprijs (verkoop): 16000 (((16000,25 + 16001,75)/2) – 2/2)

Klantprijs (koop): 16002 (((16000,25 + 16001,75)/2) + 2/2)

Zoals uit dit voorbeeld blijkt, heeft de verruiming van de markt-spread geen invloed op de totale spread die aan de klant wordt aangeboden.