Wat is Copy Stop Loss?

Copy Stop Loss (CSL, verliesstop kopiëren) is een functie waarmee u uw transacties doelmatig kunt beheren. Dit vindt plaats door het leveren van risicobeheer voor elke 'kopieerrelatie' op basis van realtime waarden voor winst/verlies. Dit vormt in wezen een geautomatiseerd systeem voor risicobeheer, waarmee u tegen een dollarwaarde de controles voor de gehele kopieerrelatie kunt instellen. Het CSL-bedrag staat gelijk aan het vermogen van de kopie dat moet worden bereikt om de gehele kopie automatisch te sluiten, NIET aan het bedrag dat u bereid bent te verliezen.

 

Bijvoorbeeld:

Handelaar B kopieert handelaar A met $ 100 en heeft de CSL ingesteld op $ 60. Dit betekent dat handelaar B wil dat de CSL wordt geactiveerd wanneer de kopieerrelatie een verlies bereikt van maximaal $ 40. Handelaar A heeft 2 posities: een positie die met $ 10 is gestegen en een positie die met $ 50 is gedaald. Op dat moment wordt de CSL geactiveerd en worden beide posities - de positie met verlies en de positie met winst - gesloten en wordt de kopieerrelatie met die handelaar verbroken.

 

De standaard CSL is ingesteld op 60%* van uw vermogen. Dit wil zeggen dat de kopie automatisch wordt gesloten wanneer uw investering met 40% is gedaald. Door een standaard CSL-instelling te gebruiken, zorgt u ervoor dat u minder risico loopt en dat u veilig kunt investeren, wetende dat u een groot deel van uw investering gegarandeerd terugkrijgt. U kunt de CSL bewerken wanneer u begint met het kopiëren van een handelaar en op elk moment daarna. Houd er rekening mee dat de nieuwe waarde, elke keer dat u de CSL bijwerkt, wordt gereflecteerd als een percentage van uw vermogen waarmee u kopieert op het moment dat u de CSL bijwerkt en niet van het oorspronkelijk toegewezen bedrag.

*De standaard Copy Stop Loss in een Smart Portfolio is ingesteld op 5% van uw belegd bedrag. Dit betekent dat als de waarde van de Smart Portfolio onder 5% zakt - m.a.w. als u 95% van uw belegging verliest - de Smart Portfolio zal sluiten.

 

Lees hier meer over deze functie.