Wat houdt een adresbewijs in?

Voor het verifiëren van uw account dient u ons een afzonderlijk document te verschaffen (een ander document dan uw identiteitsbewijs) waarop uw huidige woonadres staat.

 

Dit document moet op naam staan van de eToro-accounthouder en niet ouder zijn dan 3 maanden (met uitzondering van door de overheid uitgegeven geldige identificatiedocumenten, zoals een rijbewijs). Het document moet de volgende gegevens bevatten:

 

a. Uw naam

b. Uw huidige woonadres

c. De datum van afgifte

d. De uitgevende instantie

e. Een referentie naar de uitgevende instantie (logo, contactgegevens, website etc.)

 

We accepteren documenten van een financiële instelling, een nutsbedrijf, een overheidsinstelling of een juridische instantie. Mocht u een online versie hebben van uw rekening of document, dan kunt u ons deze als pdf of screenshot toesturen.

 

U kunt de volgende documenten gebruiken als adresbewijs:

  • Elektriciteits-, water-, gas-, telefoon- of internetrekening
  • Rijbewijs / verblijfsvergunning / nationale id-kaart
  • Bank-/creditcardafschrift
  • Een factuur van de gemeentebelasting of een belastingbrief
  • Verklaring van BSN-nummer
  • Huurovereenkomst – Uitgegeven door de overheid

 

Welke documenten worden niet geaccepteerd?

  • Pensioen- of verzekeringsdocumenten
  • Betalingsbewijzen
  • Facturen voor aankoop van goederen
  • Met de hand geschreven facturen

 

De documenten mogen zijn opgesteld in uw eigen taal. U kunt ze hier uploaden.