Hva er shortsalg, og hvordan fungerer det?

Når du trer inn i investeringsverden, ser du fort at det er en rekke begreper og funksjoner å lære om utover det grunnleggende. Noen av begrepene er dog viktigere og mer gunstige å ha kjennskap til enn andre. Blant disse finner du shorting, eller shortsalg, men hva betyr det å shorte? Helt enkelt er det en spesiell måte å investere på, der du kan få avkastning ved å satse på at markedene eller konkrete selskaper opplever nedgangstider og store svingninger.

Det er mye som påvirker aksjeprisene til enhver tid, både lokale forhold, så vel som verdensomspennende hendelser og kunngjøringer. Ved å følge godt med i nyhetsbildet og lære det grunnleggende om å shorte aksjer, ligger alt til rette for spennende investeringsmuligheter.

Vi tar deg gjennom alt du bør vite om shorting av aksjer. Spørsmålene vi besvarer i denne artikkelen inkluderer «Hvordan shorte aksjer?» og «Hvordan bli en shortselger»? Vi ser også nærmere på hvordan shorter man aksjer på smartest mulig vis, og forklarer shorte aksjer definisjon. Hva er short aksjer og hvor starter du om du vil plassere shortsalg?

Innhold

Hva er shortsalg i aksjemarkedet?

Å shorte aksjer ved bruk av CFD-er

Forskjellen mellom long og short

Hvordan åpne et shortsalg på eToro?

Hvorfor integrere shortsalg i tradingstrategien din?

Fordeler og risikoer ved shortsalg i aksjemarkedet

Andre muligheter i tilfelle bjørnemarked

Konklusjon

Hva er shortsalg i aksjemarkedet?

Mange nye investorer synes at shortsalg fremstår komplisert, men slik er det egentlig ikke. Ved å forstå hensikten bak å shorte aksjer samt hvordan du går frem, er det relativt enkelt å komme i gang. Hva betyr shorte aksjer, og hva vil det si å shorte aksjer?

Et shortsalg eller å shorte en aksje betyr helt enkelt at du satser på nedgangstider for en aksje eller et marked, og i praksis fungerer det på følgende måte:

Du kartlegger aksjemarkedet og gjør deg opp en vurdering om at en konkret aksje eller et marked i nær fremtid vil oppleve nedgangstider. Du låner deretter den aktuelle aksjen fra en tredjepart. Flere meglere kan låne ut aksjer til shorting, så det er enkelt å starte prosessen. Aksjen du får låne selger du videre umiddelbart. Når nedgangstiden inntreffer, vil aksjeprisen stupe. Du kjøper den da tilbake, til en mye lavere pris, og gir den så tilbake til tredjeparten du opprinnelig lånte den fra. Resultatet er at du sitter igjen uten aksjen, men med mellomlegget mellom prisen du først solgte den for og den lavere prisen du så kjøpte den for igjen. Dette er definisjonen på å shorte aksjer.

Å shorte aksjer ved bruk av CFD-er

På eToro kan du shorte aksjer, men der du tradisjonelt fysisk låner, selger og kjøper aktuelle aksjer, byr vi også på andre, enklere muligheter. Med såkalte CFD-investeringer kan du få den samme avkastningen som du potensielt ville fått ved salg og senere kjøp, uten at du fysisk gjennomfører handelen. Nedenfor kommer vi med et CFD shortsalg eksempel:

Du inngår en kontrakt med eToro, der dere blir enige om en fastsatt salgspris på de utvalgte aksjene. Du låner altså ikke selve aksjen, og du selger den heller ikke videre. I stedet vil du, om den valgte aksjen opplever prisfallet du har spådd, får du avkastning i henhold til kontrakten din med eToro.

Slike CFD-investeringer kommer med mange muligheter. Blant annet er løsningen effektiv, og det er raskt å gjennomføre prosessen. Konseptet er enkelt, og deler av prosessen går automatisk.

Forskjellen mellom long og short

Difference between long position and short position

Så langt har vi hovedsakelig snakket om shortsalg, men det finnes også et annet begrep det er verdt å merke seg – longsalg. Short- og longsalg har flere likhetstrekk, men også noen klare og viktige forskjeller.

Shortsalg

Shortsalg definisjon har vi vært inne på allerede. Du spår at en aksje eller et marked vil oppleve nedgangstider, og låner derfor en aksje mens prisen enda er høy. Denne selger du videre umiddelbart, og avventer deretter frem til den eventuelle nedgangstiden inntreffer og aksjeprisen synker. Da kjøper du aksjen tilbake, til redusert pris, og leverer den tilbake til den megleren eller tredjeparten du først lånte den av. Resultatet er at du sitter igjen med avkastning i form av mellomlegget mellom salgs- og kjøpsprisen.

Longsalg

Prinsippet bak longsalg er relativt likt som ved shortsalg av aksjer, men det er en vesentlig forskjell du må merke deg. Der du med shortsalg spår nedgangstider, spår du ved longsalg oppgangstider og økte aksjepriser. Dermed er prosessen også litt annerledes. Du kartlegger markedet og finner en aksje du tror vil oppleve oppgangstider. Du kjøper så denne aksjen, og selger den igjen når oppgangstiden kommer og aksjeprisen stiger. Dermed sitter du igjen med avkastningen tilsvarende mellomlegget mellom kjøps- og salgsprisen.

Hvordan åpne et shortsalg på eToro?

Det er raskt og enkelt å gjennomføre shortsalg på eToro, og vi tar i bruk Facebook-aksjen for å vise deg hvordan det gjøres – en av de mest shortede aksjer.

Deretter kan du sette en rekke parametere for en personlig tilpasset investering:

 • Tar du i bruk CFD-investeringer, kan du velge prisen du vil handle med. Handler du direkte, kan du forholde deg til markedsprisen.
 • Eventuell giring om du vil benytte deg av det.
 • Eventuell Stop Loss-grense.
 • Eventuell Take Profit-grense.
 • Deretter må du bare bekrefte posisjonen, så vil shortsalget ligge tilgjengelig i porteføljen din med betegnelsen «SELG FB».

Spesielt Stop Loss er det viktig å huske på om du vil gjøre trygge investeringer. Men hva er Stop Loss? Det er helt enkelt en tapsgrense som kan aktiveres. Overskrider du tapsgrensen, lukkes posisjonen din automatisk, slik at du ikke taper mer enn du har råd til.

Hvorfor integrere shortsalg i tradingstrategien din?

Benefits and risks of short selling on the stock market

Det finnes mange tips til aksjehandel, og et av dem er å dra nytte av alle aspekter ved aksjene, både når de gjør det bra og når de gjør et dårlig. De er nemlig dynamiske og volatile, noe som betyr at prisen endres hele tiden, og at både marked og aksjer til enhver tid vil oppleve svingninger hva gjelder pris. Vil du komme ordentlig i gang med investeringene dine, kan det derfor lønne seg å dra nytte av både de gode og de dårlige periodene. Og der kommer shortede aksjer med i bildet.

Ved å shorte en aksje sikrer du at du kan få avkastning på investeringene dine også når markedet for øvrig eller spesifikke aksjer gjør det dårligere enn mange forutså. Aksje shorting krever dog at du følger aktivt med i markedet og i nyhetsbildet. Slik kartlegger du best hvilke aksjer som potensielt vil oppleve nedgang slik at du kan tjene på dem.

Fordeler og risikoer ved shortsalg i aksjemarkedet

Fordelene med å shorte aksjer har vi allerede vært inne på. Shortsalg gir deg muligheten til å tjene penger på investeringer i nedgangstider, slik at du får så godt utbytte av investeringene dine som mulig. Dessuten sikrer shortsalg deg en variert og mangfoldig portefølje, og det kan lønne seg, rent sikkerhetsmessig.

På den andre siden er det verdt å merke seg at shortsalg også kommer med noen risikoer. Fordi du satser penger på at en konkret aksje skal synke i pris, er du avhengig av at prognosen din faktisk stemmer om du vil få avkastning. Kommer aldri nedgangstiden og aksjeprisen forblir høy – eller til og med stiger – vil du tape penger fremfor å tjene dem. Derfor er det viktig med Stop Loss-funksjonen. Da kan du minimere tapet ditt og dermed også risikoen.

Et godt eksempel på hvor risikable shortsalg kan være, er shortskvisen GameStop opplevde i 2020. En rekke hedgefond hadde plassert shortsalg med den tro at selskapets aksjer ville falle i verdi, men en rekke Reddit-brukere verden over valgte å investere i aksjene, noe som ga enorm etterspørsel, men et begrenset. Som en konsekvens steg aksjeprisen betraktelig, og de som hadde satset short på aksjen, tapte til sammen enorme beløp. I dag etterforskes det internasjonalt hvorvidt det som skjedde var lovlig, og her til lands er det Finanstilsynet short som er ansvarlig for å følge med på shortsalgene som gjennomføres.

Andre muligheter i tilfelle bjørnemarked

Har du ikke hørt om begrepet bjørnemarked eller bear marked tidligere, skal vi raskt gå inn på hva dette er. Det betyr helt enkelt at markedet opplever nedgangstider. Det er i nedgangstidene shortsalgene kommer til sin rett, men hvilke andre muligheter har du egentlig når prisene daler?

En krise varer sjeldent for alltid. Noen selskaper bukker under og går konkurs, men normalt sett stabler de seg på beina igjen og utvikler seg videre. Har du planer om å investere med en lengre tidshorisont, kan derfor nedgangstidene og aksjer bjørnemarked være en gylden mulighet til å starte investering i nye aksjer. Da er prisene per aksje lave, og så fremt du har troa på at selskapet vil styrkes med tiden, og målet er en langsiktig investering, får du aksjer til en billig pris og kan være med selskapet på oppgangen som forhåpentligvis kommer med tiden, og på den måten også styrke verdien på aksjene dine.

Other opportunities in the event of a bear market

Konklusjon

 • Investeringer kommer i mange varianter, og blant dem finner du shortsalg.
 • Målet med shortsalg er å tjene penger på aksjer ved å spå når en aksje vil oppleve nedgangstider.
 • Shortsalgene defineres av at du låner aksjer av en tredjepart, for deretter å selge dem. Når nedgangen starter, kjøper du den tilbake for en lavere pris, og gir den til tredjeparten du først lånte den av. Du sitter igjen med avkastningen som tilsvarer mellomlegget mellom den høye prisen du solgte den for og den lavere prisen du kjøpte den for.
 • Shortsalg kan plasseres direkte, men på eToro kan du også gjennomføre shortsalg via såkalte CFD-investeringer, der du i stedet for å fysisk selge og kjøpe aksjene kun inngår en kontrakt med eToro der visse kriterier skal møtes før du får utbetalt eventuell avkastning.
 • Når vi snakker om shortsalg, snakker vi gjerne også om longsalg. Dette innebærer at du kjøper svake aksjer med den tro at aksjeprisen vil stige. Tipper du rett, kan du selge aksjene igjen når prisstigningen er et faktum, og avkastningen din vil tilsvare mellomlegget mellom prisen du kjøpte og solgte aksjen for.
 • På eToro kan du plassere flere typer investeringer, også shortsalg. Det gjøres enkelt og greit, og du kan aktivere en rekke parametere for bedre tilpassede investeringer. Blant annet kan du benytte deg av giring, Stop Loss og Take Profit.
 • Husk at investeringer alltid kommer med risikoer. Når du plasserer shortsalg, er du avhengig av at prisen per aksje faktisk synker for at du skal sitte igjen med avkastning. Derfor er det viktig med grundig forarbeid. Følg med i nyhetsbildet, lytt til ekspertene og gjør vurderinger på hvor sannsynlig det faktisk er med nedgangstider før du plasserer handelen din.
 • Er du interessert i andre måter å investere på under nedgangstider, kan du også vurdere en langsiktig investeringsstrategi. Da kan du investere i aksjer som er billige under nedgangstidene og forhåpentligvis bli med selskapet på den fremtidige oppturen og dermed på sikt sitte med avkastning. Husk imidlertid å kartlegge hvorvidt det er sannsynlig at selskapet vil overleve krisen. Du bør ikke investere i selskaper som risikerer konkurs og som ikke vil komme seg igjen.

Opprett en konto på eToro for å lære mer om shortsalg og aksjemarkedet.


Denne informasjonen er kun ment for utdanningsformål og må ikke tolkes som investeringsrådgivning, personlig anbefaling, et tilbud om, eller anmodning om å kjøpe eller selge noen finansielle instrumenter.

Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til spesifikke investeringsmål eller økonomisk situasjon, og er ikke utarbeidet i samsvar med de juridiske og regulatoriske kravene for å fremme uavhengig studie. Henvisninger til tidligere resultater for et finansielt instrument, en indeks eller et sammensatt investeringsprodukt er ikke, og bør ikke, tas som en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

eToro gir ingen representasjon og påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne veiledningen. Forsikre deg om at du forstår risikoen ved handel før du plasserer kapital. Aldri risiker mer penger enn du er villig til å tape.