Handelsavbrudd: Hva de er, hva de skyldes og hvordan de påvirker opplevelsen din på eToro

I over ti år har eToro vært en del av selve kjernen i den finansteknologiske revolusjonen. Med over 25 millioner registrerte brukere er eToro verdens ledende sosiale investeringsnettverk. På eToro tilbyr vi brukerne våre et bredt utvalg av aktiva for handel og investering.

Selv om det i dag er lettere enn noen gang å investere, går ikke ting alltid som planlagt. Vi i eToro har tilstrekkelige tiltak på plass for å sikre brukerne våre et tryggest mulig miljø. Siden handelsavbrudd kan forekomme fra tid til annen, vil vi her forklare hva de er og hva du kan og ikke kan gjøre når de inntreffer.

Hva er handelsavbrudd?

Handelsavbrudd er situasjoner der markedene slutter å fungere som normalt, vanligvis definert av raske og store bevegelser i markedet. Det er ingen enkelt spesifikk årsak til handelsavbrudd. De kan komme av uvanlig handelsaktivitet (f.eks. et krasj eller en pump) eller fysiske trusler mot aksjemarkedet, for eksempel krig. Uansett årsak er handelsavbrudd et resultat av uvanlige forhold i markedet, som kan føre til panikk og avbrudd i handelen.

Etter markedskrasjet i 1987 ble det innført kretsbrytere, kursgrenser og andre systemer for å minimere risikoene knyttet til handelsavbrudd. Disse systemene er utformet for å stanse handelen dersom markedene opplever rask nedgang.

Eksempler på handelsforstyrrelser

Handelsforstyrrelser kan forekomme når det skjer dramatiske bevegelser i markedene, drevet av investorers bekymringer for at ulike faktorer kan føre til store problemer som kan sakke markedene ned. Markedsstans og -avbrudd kan ha mange årsaker, som den nyere tiden har vist oss.

2020 var et vilt år for aksjemarkedet, på grunn av covid-19 og den massive effekten viruset hadde globalt. I mars samme år gjennomgikk Wall Street, for første gang siden 2008, det som kan betegnes som et krasj, der tre store indekser registrerte store prosenttap. Den 16. mars samme år, like etter at markedet åpnet, falt SPX500 med 7 %. Kretsbrytere ble aktivert, og all handel ble stanset i 15 minutter. Det var den tredje stansen den uken, etter tilsvarende stans den 9. og 12. mars.

Tekniske problemer kan også føre til at markedene stanser, for eksempel slik det skjedde den 8. juli 2015, da en teknisk feil stanset New York-børsen i flere timer. De tragiske hendelsene den 11. september 2001 førte også til stans, og markedene forble stengte frem til 17. september.

Derfor kan du kanskje ikke åpne eller lukke en posisjon

Manglende likviditet eller manglende mulighet til å motta prissetting fra likviditetsleverandørene våre

Når en bruker ønsker å åpne eller lukke en handel, må det være en motpart. Det betyr at noen andre må være villig til å kjøpe det du selger, og omvendt. Hvis det ikke finnes noen motpart, eller hvis det ikke er nok kjøpere eller selgere i markedet, vil det ikke være mulig å åpne eller lukke en handel. Det er dette som kalles «manglende likviditet».

Da kan aksjen stanses av børsen

Børsene har et bredt mandat med hensyn til markedsstans, og de kan stanse handel av bestemte aksjer, vanligvis som følge av ett eller flere av følgende hendelser:

  • Ekstrem volatilitet: Aksjer kan stanses på grunn av uvanlig handelsaktivitet som børsen ønsker å undersøke.
  • Lav likviditet: Aksjer kan stanses på grunn av manglende eller lav likviditet.
  • Hendelser i nyhetsbildet: Aksjer kan stanses på grunn av kommende nyheter. For eksempel, hvis det kommer nyheter om en bestemt aksje, kan børsen stanse den i noen minutter for å gi investorene tid til å oppdatere seg.

Manglende evne til å åpne SELG-posisjoner, fordi en aktiva er ulånelig.

Short-salg skjer når en investor låner en aksje og selger den, med den hensikt å kjøpe den tilbake senere, til en lavere pris. En ulånelig aksje er en aksje som ikke blir lånt ut til short-selgere. Det kan skje når det ikke er noen som er villig til å låne ut aksjen. På eToro vil salgssiden av en aktiva ikke være tilgjengelig hvis aksjen er ulånelig.

Ekstrem volatilitet i ulike aksjeklasser..

Aksjer og indekser er ikke de eneste aktivaklassene som er tilgjengelige på eToro – vi tilbyr også krypto, valutapar, handelsvarer og ETF-er. eToro har egne, interne kretsbrytere som er aktive for alle aksjeklasser. Når vi identifiserer ekstrem volatilitet i en aktiva, kan kretsbryterne tre i kraft og midlertidig fjerne muligheten til å åpne/lukke posisjoner.

eToros kretsbrytere

eToro har også sikkerhetsmekanismer på plass. Disse kalles kretsbrytere, siden de er nødtiltak som brukes til å stanse handel i uvanlige tilfeller. På eToro utløses de av følgende hendelser:

  • Når en spread har blitt for bred, utløses en kretsbryter. Det betyr at når en forskjell mellom kjøpsprisen og salgsprisen er for stor, eller spreaden er for bred, er det grunn til å stanse handelen.
  • Tekniske problemer kan også utløse sikkerhetsbrytere

Vil du vite mer?

Hvis du fortsatt er usikker på hva du kan gjøre når slike hendelser inntreffer, eller hvis du har spørsmål om en spesifikk handelsstans i sanntid, er det bare å kontakte oss.


Denne informasjonen er kun ment for utdanningsformål og må ikke tolkes som investeringsrådgivning, personlig anbefaling, et tilbud om, eller anmodning om å kjøpe eller selge noen finansielle instrumenter.

Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til spesifikke investeringsmål eller økonomisk situasjon, og er ikke utarbeidet i samsvar med de juridiske og regulatoriske kravene for å fremme uavhengig studie. Henvisninger til tidligere resultater for et finansielt instrument, en indeks eller et sammensatt investeringsprodukt er ikke, og bør ikke, tas som en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

eToro gir ingen representasjon og påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne veiledningen. Forsikre deg om at du forstår risikoen ved handel før du plasserer kapital. Aldri risiker mer penger enn du er villig til å tape.