Bli en del av revolusjonen: eToros BatteryTech-smartportefølje

Vår verden drives av energi. Enten det er mennesker som genererer energi fra maten de spiser, transportmåter som drives av olje og gass, hjemmene våre, kontorene våre eller ulike kommunikasjonsmåter alle drives av en eller annen form for energi. Vi bruker mange energikilder fra kull, fossile brennstoff, naturgass, kjernekraft, solenergi og vind. Men verden er i endring. Det er en kjent sak at energitypene vi har støttet oss på de siste århundrene ikke er bærekraftige for fremtiden. Over hele verden jobber selskaper for å skape en revolusjon innen fornybar energi som gjør at verden kan drives med renere, fornybar energi. Vil de lykkes?

I litt over et tiår har mobiltelefoner og bærbare PC-er blitt drevet av batterier. Men i dag spiller litium-ion-batterier en langt større rolle i økonomien. Helelektriske biler har blitt en realitet. Økningen i elbil- og batterimarkedet forventes å fortsette veksten de neste årene. For øyeblikket er batterimarkedet i 2021 beregnet til 105 milliarder dollar, og forventes å nå 174 milliarder dollar innen 2026. Mens det nå er rundt seks millioner elbiler på veiene, av over en milliard vanlige passasjerbiler, forventer BloombergNEF at innen 2040 vil elbiler utgjøre 57 % av alle nye passasjerbiler. Den kinesiske bilprodusenten BYD har allerede sluttet å produsere rene bensinbiler, og fokuserer den fremtidige produksjonen på elbiler og ladbare hybridbiler.

Selv om høytytende batterier er én måte å bidra til bedre og mer effektiv bruk av fornybare energier på, har de i tillegg den fordelen at de bidrar til å unngå forurensning, spesielt når det gjelder elbiler i bybildet. Men det finnes et enda mer fundamentalt aspekt ved batterier. Noen av enhetene vi bruker i dag, f.eks. smarttelefoner og andre bærbare elektroniske enheter, er bare mulig takket være utvikling innen litium-batterier. Når vi beveger oss inn i fremtiden vil derfor suksessen til utviklingen av batterier med høy effekt være en forutsetning for å kunne øke elektrisk mobilitet og bærekraftig energigenerering.

eToros BatteryTech-smartportefølje fanger et økosystem av selskaper som er involvert i batteriproduksjonskretsløpet. Enklere sagt gir det eksponering overfor den gruppen med selskaper som er selve grunnfjellet bak kraften som driver store deler av vår fremtidige økonomi. Syklusen starter med gruveselskaper som f.eks. Lithium Americas og SQM, som leter etter litiumforekomster. Livent og Albemarle er kjemikalieproduserende selskaper som bruker litium til å produsere batterier for elbiler, mobilenheter m.m. Nio og Tesla produserer elbiler som drives med litiumbatterier. 

BatteryTech-smartporteføljen inkluderer også energilagringsvirksomheter og teknologier som f.eks. Sunrun og Generac. Etter hvert som vi blir stadig mer avhengige av strøm, vil kapasiteten til å lagre strøm og gjøre den lett tilgjengelig når den trengs, kritisk. For eksempel vil energi lagret i batterier forbedre strømnettenes pålitelighet, slik at når det når makskapasiteten, kan den lagrede energien bidra til å drive strømnettet. Privatpersoner kan også tjene penger på energilagringssystemer som f.eks. solcellepaneler, der selskaper kan plassere dem på hus og huseiere får en del av den lagrede strømmen.

eToros smartporteføljer er ikke bare en gruppe aktiva. De er en tematisk investering der du kan investere i sektorer, ideer eller regioner du har troen på. BatteryTech-smartporteføljen lar deg investere i fornybar energi, mindre forurensning og en mer effektiv energifremtid. 

Fordi smartporteføljene har som mål å fange opp store ideer og megatrendene som har stor påvirkning på verden, ser vi på disse som langtidsinvesteringer. Fordelen for deg er at vi tar oss av all forskningen og sette sammen en diversifisert portefølje med lav risiko basert på smartporteføljetemaet. Det eneste du må gjøre, er å fokusere på det store bildet og investere i temaer du identifiserer deg med.

Verden i det 21. århundret går fremover i et forrykende tempo. Det som vi i dag tar for gitt, så ut som en fjern drøm for bare noen tiår siden. Batterirevolusjonen er et spennende fenomen som utspiller seg rett foran øynene våre. Når du investerer i BatteryTech-smartporteføljen, tar du en aktiv rolle i hvordan verden utvikler seg.   

Invester i BatteryTech Smart Portfolio

Denne kommunikasjonen er kun ment for informasjons- og opplæringsformål og skal ikke tolkes som investeringsrådgivning, en personlig anbefaling eller et tilbud om, eller anmodning om, å kjøpe eller selge finansinstrumenter. Materialet er utarbeidet uten hensyn til en bestemt mottakers investeringsmål eller økonomiske situasjon og har ikke blitt utarbeidet i samsvar med de juridiske og regulatoriske kravene om å fremme uavhengig forskning. Enhver henvisning til et finansinstruments tidligere eller fremtidige resultater er ikke, og skal ikke tolkes som, en pålitelig indikator for fremtidige resultater. eToro gir ingen garanti og påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten til innholdet i denne publikasjonen.

Copy Trading utgjør ikke investeringsråd. Investeringenes verdi kan stige eller synke. Investeringer er forbundet med risiko.

208 Visninger