Hva er ESG-score, og hvordan bør du bruke det? En guide til ESG hos eToro

Kunnskap er makt, og investorer trenger tilgang til så mye kvalitetsinformasjon som mulig når de skal ta investeringsbeslutninger. Med en økende bevegelse mot mer etisk og bærekraftig forretningspraksis, som ikke bare er for å oppnå gode resultater men også for å unngå risiko, er det vitalt med mer åpenhet om selskapenes prestasjoner på disse områdene. Grunnlaget for denne bevegelsen er kjent som ESG.

La oss se nærmere på hva ESG er, og hvordan du kan bruke ESG-score til å forbedre forståelsen din av om et bestemt selskap hører hjemme i porteføljen din.

Hva er ESG?

Initialene ESG, også kalt bærekraftig investering, etisk investering eller sosialt ansvarlig investering, står for miljø, sosial og styring –problemer som selskaper kan evalueres for sine prestasjoner i henhold til og deretter gis en numerisk vurdering.

ESG er en av de største investeringstrendene i dag. Nesten 80 % av investorene følger eller vurderer bærekraftige investeringsstrategier, fire av fem institusjoner integrerer nå ESG-hensyn i investeringsprosessene sine, og per 2020 har 88 % av de børsnoterte selskapene ESG-initiativer på plass.

Les mer om ESG

Hvordan kan du bruke ESG-score i investeringsbeslutningene dine?

Når du vurderer hvilke aksjer du skal legge til porteføljen din, gir ESG-score, også kjent som ESG-rating, deg tilgang til tilleggsinformasjon om et selskap som vanligvis ikke tas med i tradisjonell finansanalyse. Faktorer som deres risikoeksponering for klimaendringer og menneskerettigheter, for eksempel, kan ha en betydelig innvirkning på aksjens utvikling.

Selv om ESG-score ikke bør stoles på som den eneste faktoren for å ta en investeringsbeslutning, kan de spille en verdifull rolle som en del av analyse- og investeringsbeslutningsprosessen din. ESG-score kan hjelpe deg med å investere i selskaper med en bærekraftig praksis som gjør dem bedre posisjonert til å yte seg bedre på lang sikt, samt hjelpe deg til å unngå selskaper som er involvert i tvilsom eller risikabel forretningspraksis.

Som investor er det flere måter du kan bruke ESG-score for å få ytterligere innsikt i hvor bærekraftig et selskap er:

  • ESG-score kan gi supplerende innsikt  i et selskap utover tradisjonell finansanalyse.
  • ESG-score kan brukes som et filter for å bestemme hvilke aksjer som skal inkluderes i porteføljen din. En investor kan for eksempel velge å kun investere i selskapene som har høy ESG-score.
  • ESG-score kan fungere som et flagg eller overvåkingsverktøy. For eksempel kan en nedgang i et selskaps ESG-score være et signal om å undersøke hva som har utløst endringen.

Hvordan beregnes ESG-rating?

Data, forskning og analyse er sannsynligvis allerede en del av vokabularet ditt som investor. Akkurat som hvordan markedsanalyse vurderer et selskaps økonomiske informasjon for å rangere en aksje, vurderer ESG-score spesifikke faktorer for å se hvordan selskaper måler seg når det gjelder bærekraft.

Totalt antall ESG-poeng er sammensatt av tre adskilte poengsummer, én for hver kategori:

  • Miljøfaktorer tar hensyn til et selskaps bevaringsarbeid, inkludert energieffektivitet, karbonutslipp, luft- og vannforurensning, avfallshåndtering og naturressursforbruk.
  • Sosiale faktorer ser på et selskaps praksis når det gjelder mennesker og fellesskap, for eksempel dets menneskerettigheter og arbeidsstandarder, mangfold på arbeidsplassen, retningslinjer for personvern og humanitære bidrag.
  • Styringsfaktorer måler et selskaps standarder for ledelse, slik som styresammensetning, lederlønninger, lobbyvirksomhet og korrupsjonsforebygging.

ESG hos eToro

eToro lanserer for tiden ut en ny funksjon for å gi ESG-score for tusenvis av aksjer, slik at brukerne våre kan ha klar og enkel tilgang til denne verdifulle informasjonen. Lanseringen vil skje i etapper, så hvis du ikke ser ESG-score på appen din ennå trenger du ikke bekymre deg –de kommer snart.

Dessverre finnes det ikke et universelt akseptert ESG-scoringssystem som veileder investorer, og ESG-målinger kan være ganske subjektive avhengig av hvem som beregner dem. For å sikre at eToros poengsum er så pålitelige som mulig og gjenspeiler den mest nøyaktige informasjonen, har vi inngått samarbeid med ESG Book.

ESG Book er en global leder innen ESG-dataanalyse, brukt av ledende finansinstitusjoner for å måle bærekraftytelsene til verdens største selskaper. Selskapet kombinerer banebrytende teknologi og forskning for å gjøre disse dataene mer tilgjengelig for publikum. ESG Book tar fortløpende hensyn til selskapers egenrapporterte informasjon (publiseres årlig) samt nyheter og NGO-signaler. Dette gjør at poengsummen kan rebalanseres daglig og gjenspeiler eventuelle endringer i bærekraftsytelsen til et selskap, og dermed kan enhver endring i poengsum sees umiddelbart på eToro-plattformen.

eToros ESG-scoringssystem har et brukervennlig «trafikklys»-fargevalg:

  • En grønn score viser at selskapet er ledende i sin bransje når det gjelder ESG.
  • En gul score viser at selskapet er gjennomsnittlig i sin bransje målt i ESG.
  • En rød score viser at selskapet har en dårlig rating målt i ESG, relativt til sin bransje.

Hvorfor ESG?

ESG blir stadig mer populært fordi vi, som et globalt samfunn, legger mye mer vekt på ESG-spørsmål enn noen gang før. Videre harundersøkelservist at selskaper som er mer ESG-vennlige har en tendens til å levere mer robuste økonomiske resultater over tid. Derfor ser investorene på ESG som en måte å unngå risiko på og som en potensiell kilde til bedre langsiktig avkastning. Oppdag selv hvordan du bruker ESG-score når du tar investeringsbeslutninger.

Oppdag ESG hos eToro

Denne kommunikasjonen er utelukkende ment for generelle informasjons- og utdanningsformål og skal ikke tolkes som råd om finansprodukter, personlig anbefaling eller et tilbud om, eller anmodning om, å kjøpe eller selge et finansprodukt. Den er utarbeidet uten hensyn til dine mål, din økonomiske situasjon eller dine behov. Eventuelle henvisninger til tidligerer resultater og fremtidige indikasjoner utgjør ikke, og skal ikke tolkes som, en pålitelig indikator på fremtidige resultater. eToro verken garanterer eller påtar seg ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne publikasjonen.