AUS-regulering – ansvarsfraskrivelser og risikoadvarsler

Full ansvarsfraskrivelse for CFD

eToro AUS Capital Ltd ACN 612 791 803 AFSL 491139. OTC-derivater er belånte finansielle produkter. Handel med OTC-derivater resulterer ikke i eierskap av de underliggende eiendelene. Handel med OTC-derivater medfører et høyt risikonivå og kan resultere i tap av hele investeringen din. Derfor kan det hende at OTC-derivater ikke passer for alle investorer. Du bør ikke investere penger du ikke har råd til å tape. Du bør søke råd fra en uavhengig og kvalifisert lisensiert finansiell rådgiver og sikre at du er komfortabel med risikoviljen, og har relevant erfaring og kunnskap før du bestemmer deg for å handle. Denne informasjonen er kun generell og er utarbeidet uten å ta hensyn til dine mål, din økonomiske situasjon eller behovene dine. Du bør søke uavhengige råd og vurdere vår produktavsløringserklæring (PDS) og målmarkedsbestemmelse (TMD) før du bestemmer deg for om du vil handle med oss.

Full ansvarsfraskrivelse for aksjer 

eToro Service ARSN 637 489 466 drives av Gleneagle Asset Management ACN 103 162 278 AFSL 226199 og promoteres av eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139.  Investering i aksjer via en forvaltet investeringsordning resulterer ikke i direkte eierskap av de underliggende verdiene. Ordningen har rettslig eierskap der investoren har reellt eierskap. Det vil si at aksjene holdes på dine vegne.  Ettersom ordningen har rettslig eierskap, har du ingen rettigheter i verdipapirene, inkludert stemmerett. Aksjer er ikke overførbare. Kapitalen din kan gå tapt. Se produktavsløringserklæring (PDS) og målmarkedsbestemmelse (TMD) før du handler.

Full ansvarsfraskrivelse for kryptovaluta 

eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. Handel med kryptoaktiva er uregulert og svært spekulativt. Det finnes ingen forbrukerbeskyttelse.  Du risikerer å tape all kapitalen din. Se vilkår og betingelser.

Full ansvarsfraskrivelse for CopyTrade 

eToro AUS Capital Ltd. ACN 612 791 803 AFSL 491139. Sosial handel. Handel med eToro ved å følge og/eller kopiere eller replikere handlene til andre tradere innebærer et høyt risikonivå, selv når man følger og/eller kopierer eller replikerer de beste traderne. Slike risikoer inkluderer risikoen for at du kan følge/kopiere handelsbeslutningene til muligens uerfarne/uprofesjonelle tradere, eller tradere som har ulike intensjoner eller endelige formål enn deg. I tillegg kan de ha en annen økonomisk status enn det du har. eToro godkjenner ikke eller støtter ikke noen av handelskontoene som kunder kan velge å kopiere. Alle instruksjoner og handlinger knyttet til kopierte handler blir automatisk replikert på kontoen din, inkludert stopp tap, ta fortjeneste og lukking av handler. Når du velger å kopiere en bestemt handelskonto, innebærer det at du kopiere alle fremtidige handler, og du kan også velge å følge eksisterende handler. eToro er ikke ansvarlig for avgjørelser eller handlinger som er tatt av en trader som du velger å kopiere. eToro kan kompensere populære eToro-tradere som du eller andre bestemmer seg for å kopiere. Tidligere resultater for et eToro-fellesskapsmedlem er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater.  Se produktavsløringserklæring (PDS) og målmarkedsbestemmelse (TMD) før du handler.

Full ansvarsfraskrivelse for Smart Portfolios (smartporteføljer)

eToro AUS Capital Limited ACN 612 791 803 AFSL 491139. eToros Smart Portfolios samler verdier eller tradere basert på et forhåndsbestemt tema eller strategi via verktøy som er automatiserte, algoritmebaserte eller med maskinlæringsverktøy som har begrenset eller ingen menneskelig interaksjon. eToro fungerer som en overordnet bruker ved å investere ekte midler for å lage en portefølje som eToros kunder kan kopiere. Smart Portfolios er ikke børshandlede fond eller hedgefond, og de er ikke skreddersydd for dine spesifikke mål, behov eller økonomiske situasjon.

Smart Portfolios kan inkludere OTC-derivater. OTC-derivater er belånte finansielle produkter og anses som spekulative. OTC-derivater passer ikke for alle investorer.

Det anbefales at du innhenter uavhengige råd og vurderer produktavsløringserklæringen og målmarkedsbestemmelse (PDS og TMD) før du handler.