Hva er en markedsstigning?

En markedsstigning er en betydelig økning eller reduksjon i raten til en eiendel i løpet av kort tid, i løpet av markedstiden.

 

Markedsstigninger oppstår under volatile markedsforhold, og er ofte relatert til hendelser og kunngjøringer.

 
 

En markedsstigning kan føre til at du blir bedt om å Stoppe tap eller Ta fortjenesten basert på kursen som nås eller overskrides. Hvis den forespurte kursen ikke handles i markedet, vil handelen stenge til neste tilgjengelige pris. Resultatet er at du kan tape eller få mer enn du forventet av handelen. Vi kompenserer ikke for disse tilfellene siden vi ikke forstyrrer markedsforhold eller hendelser.

 

Merk at markedsstigninger kan være uforutsigbare. Imidlertid er det planlagte arrangementer fremover – slik som valg og inntektsrapporter – slik at du kan forvente at markedssvingninger er mer sannsynlige på bestemte tidspunkter.

 

Se også: