Hva er aksjer?

Aksjer er eierandeler i et selskap. 

 

Hver aksje har en verdi basert på selskapets totale verdi. Prisen på aksjen påvirkes av tilbuds- og etterspørselsfaktorer i markedet, samt andre variabler som økonomiske eller politiske hendelser. Dette kan være nyheter som påvirker selskapet spesifikt, eller som forekommer i den bredere bransjen.

 

Disse aksjene omsettes offentlig på en børs.

 

Finn ut mer i videoen vår på eToro Academy:

 

Se også: