Hva er forskjellen på faste og variable spreads?

Aktiva på eToro tilbys med enten "faste" eller "variable" spreads.  Som navnet tilsier har faste spreads et fast intervall der forskjellen mellom KJØPS- og SALGS-prisen forblir konstant, uavhengig av eventuelle kursendringer i produktet. På samme måte kan variable (iblant kalt "flytende") spreads ha en varierende forskjell mellom kjøps- og salgsprisen.