Hva er en IPO?

En førsteaksje (Initial Public Offering, IPO) er en prosess som en privat bedrift gjennomgår når bedriften børsnoteres offentlig som et almennaksjeselskap (ASA). 

 

Denne formaliteten øker selskapets tilgang til midler (offentlige investinger) og øker selskapets kredibilitet og eksponering. Den gjør det mulig for privatinvestorer å realisere gevinst fra investeringene sine og delta i de fleste bedriftshendelser.

 

Vi i eToro prøver alltid å gi deg verdens beste IPO-er så raskt som mulig. Du kan sjekke den nyeste IPO-en på kalenderen vår her.

 

Merk at den opprinnelige kursen som tilbys på eToro-plattformen kan avvike fra den aktuelle IPO-kursen. Dette skyldes offentlig etterspørsel og forventninger om selskapets vekst.