Hva er utbyttekalenderen?

Utbyttekalenderen viser alle relevante data knyttet til kommende utbytter. 

 

Kalenderen viser dagen etter utbytte, betalingsdato, kontantbeløp for hver aksje, utbytte pr. aksje, firmanavn og sektor. 

 

Aksjer med utbytte er sortert etter markedsverdi, og du kan søke etter firmanavn, symbol eller dato.