Hva er en brøkaksje?

En brøkaksje er en andel av en aksje som er mindre enn en hel aksje. Brøkaksjer lar deg kjøpe aksjer basert på dollarbeløpet du ønsker å investere. Dermed kan du ende opp med en andel av en aksje, en hel aksje eller mer enn én aksje. 

 

Brøkaksjer og hele aksjer hos eToro     

Brøkaksjer

Hele aksjer

Utbytte eller renter for å eie en brøkdel av en aksje etter en bedriftshendelse, gis proporsjonalt. 

Utbytte eller renter for å eie en aksje etter en bedriftshendelse, gis per aksje. 

eToro holder aksjene på kundens vegne, og transaksjonen registreres i eToros system under kundens navn.

Aksjer eies som «sameie» av kunden og eToro. Dette betyr at du har de samme fordelene og økonomiske fortrinn som «vanlige» eiere av aksjen.

Ingen giring 

Markedsrisikoen er den samme 

Bedriftshandlinger behandles på samme måte når det gjelder hele aksjer eller brøkaksjer, i forhold til brøkaksjeposisjonen din.

 

Fordeler med eToro

 • Mindre kapital er nødvendig for å investere i aksjer, siden kunder kan kjøpe en andel av aksjen.
 • Kunder kan investere i forskjellige aksjer (f.eks. diversifisering av risiko), forutsatt samme mengde kapital.
 • Megler- og transaksjonsgebyrer for aksjekjøp fjernes.
 • eToro benytter seg ikke av stemmerett, ettersom aksjene erverves under statusen «sameie».
 • Enkel tilgang til finansmarkedene ved å åpne konto hos eToro
 • Tilgang til eToro Social Feed for markedsoppdateringer og utveksling av synspunkter med andre investorer
 

Ulemper med eToro

 • Kunder fraskriver seg retten til å stemme 
 • Aksjer kan ikke overføres utenfor eToro-plattformen.
 • Ikke alle børsnoterte aksjer er tilgjengelige på eToro-plattformen enda.
 

Hvorfor eToro tilbyr brøkaksjer

 • eToro er en multiaktiva-plattform som streber etter å tilby flere investeringsalternativer og opplæring til kundene sine for å fremme kloke investeringer.
 • Brøkaksjer gjør det overkommelig for kundebasen vår å investere i ikke-komplekse instrumenter. Dermed kan kundene våre diversifisere porteføljene sine ved å handle med ikke-komplekse instrumenter.
 • Brøkaksjer gir kundene våre muligheten til å begynne å investere i «ekte aksjer» med mye mindre startkapital, uten risikoen som er knyttet til andre typer komplekse finansielle instrumenter.
 

Hva skjer hvis et selskap blir insolvent og en kunde har en andel av en aksje?

 • Kunden vil fremdeles beholde sin eierandel. Men, hvis insolvensbehandleren (eller administratoren/likvidatoren) ikke kan overføre eierandeler til en annen megler (eller depotmottaker), kan de måtte likvidere (selge) eierandelen og utbetale pengeverdien til deg.
 

Priser på aksjer som investorer ser på eToro-plattformen

 • Aksjekursene er basert på sanntidstall fra NASDAQ for amerikanske aksjer og CBOE for europeiske aksjer.
 

Bedriftshandlinger behandles på samme måte når det gjelder hele aksjer eller brøkaksjer, i forhold til brøkaksjeposisjonen din.

 • Utbytte: Når utbetalingen av utbyttet er bekreftet, krediterer eToro kompensasjon per aksje (brøkaksjer gir et beløp i forhold til beholdningen din).
 • Aksjesplitt: Vi bruker det samme delingsforholdet i alle beholdningene dine på samme ikrafttredelsestidspunkt som børsen.
 • Omvendt aksjesplitt: Det samme gjelder for vanlige aksjesplitter. Det samme forholdet gjelder for alle beholdninger på ikrafttredelsestidspunktet.
 • Rettighetsutstedelser: Når det gjelder rettighetsutstedelser, distribuerer vi ikke rettighetene, men kontantekvivalenten til bedriftsaksjonen. Beløpet som skal kompenseres beregnes basert på den gjeldende sluttkursen, ved bruk av den oppgitte justeringsfaktoren. Utbetalingen til deg behandles etter at vi har likvidert alle rettighetene vi mottok fra depotmottakeren på rettighetenes handelsdato.