Kan jeg kjøpe aksjer uten provisjon?

Aksjeinvestering uten provisjon er tilgjengelig for alle eToro-brukere utenfor USA.

 

Dette betyr at du kan investere i underliggende aksjeeiendeler:

 • Uten påslag
 • Uten engangsgebyrer
 • Uten administrasjonsgebyrer
 • Uten rollover-avgifter
 • Andre gebyrer gjelder
 

Null provisjon gjelder ved investering i ikke-belånte BUY-posisjoner på aksjer, og gjelder ikke CFD-er på aksjer.

 

Null provisjon gjelder kun aksjer som er tilgjengelige på følgende børser:

 • NYSE
 • NASDAQ
 • Amsterdam
 • Brussel
 • Frankfurt
 • Lisboa
 • London
 • Madrid
 • Paris
 • Stockholm
 • Zurich

 

Belånte posisjoner, korte posisjoner og posisjoner på aksjer omsatt på børser som ikke er nevnt i listen ovenfor, utføres som CFD-er. De medfører derfor provisjon og andre relevante gebyrer.

 

For å åpne din første handel med 0 % provisjon, må du lese og godta vilkårene våre for finansprodukter, produkterklæringen vår og veiledningen for finansielle tjenester via et popup-vindu på plattformen. Du må kanskje også signere et W-8BEN-skjema hvis du ikke allerede har gjort det. For ytterligere informasjon, klikk her.

 

Finn ut mer om aksjeinvestering hos eToro her.