Hva skjer hvis aksjen min blir påvirket av en bedriftshendelse (for eksempel en avnotering eller fusjon)?

eToro-plattformen støtter ikke erstatning av en aksje med en annen. Imidlertid kan eToro-klienter som er berørt av slike handlinger, motta kompensasjon der det er aktuelt.

 

Hvis du har aksjeposisjoner i et selskap som avnoteres fra børsen:

Aksjen vil bli fjernet fra eToro-plattformen. CFD-posisjoner vil bli stengt til den siste tilgjengelige kursen i OTC-markedet på likvideringstidspunktet, og eventuell fortjeneste eller tap påført av disse handlene reflekteres i din tilgjengelige saldo.

Posisjoner der du investerer i det underliggende aktivumet forblir åpne. Dersom det er et OTC-marked kan du muligens fortsette å administrere dem slik du ønsker.

 

Hvis du har aksjeposisjoner i et selskap som er ervervet som en del av en fusjon:

Alle åpne posisjoner vil bli stengt til den avtalte fusjonskursen. Eventuell fortjeneste eller tap påført av disse handlene reflekteres i din tilgjengelige saldo.

I tilfeller der verdien av den nye aksjen er større enn den opprinnelige aksjen, vil du motta det nominelle beløpet på anskaffelsesvilkårene, basert på forskjellen mellom den siste handelen før den opprinnelige aksjen ble avnotert og verdien på den nye aksjen. Dette beløpet vil bli vist som utbytte på kontoutskriften.

 

Hvis du har aksjeposisjoner i det overtakende selskapet i en fusjon:

Aksjen vil fortsatt bli tilbudt, og posisjonene dine forblir åpne.