Hvordan angir jeg Stop Loss?

En Stop Loss (SL) er obligatorisk for alle posisjoner, unntatt KJØP-posisjoner uten giring.

 

I dette eksempelet investerer vi $ 1000 i en KJØP-posisjon for Platinum (platina). Det betyr at vi forventer at Platinum skal stige i verdi.

 

  1. Klikk på STOP LOSS for å angi din SL i form av en bestemt kurs i markedet. Skriv inn en sats eller bruk knappene + og – for å justere SL ett pip av gangen. I dette eksempelet er SL angitt med en kurs på 484,3. Hvis kursen faller til 484,3, utløses Stop Loss og lukker posisjonen automatisk.

 

  1. Du kan også trykke på BELØP-knappen for å vise og angi SL som et pengebeløp. I dette eksempelet tilsvarer en SL-kurs på 484,3 et beløp på –$ 500, som betyr at Stop Loss utløses og lukker posisjonen automatisk hvis handelen taper $ 500.

 

  1. Siden dette er en KJØP-posisjon uten giring, har du muligheten til å klikke på Ingen SL for å fjerne Stop Loss helt.

 

Du kan når som helst justere Stop Loss så lenge handelen er åpen. For å gjøre dette følger du disse trinnene:

  • Klikk på den aktuelle handelen i porteføljen din for å åpne Rediger handel-vinduet.
  • Klikk på STOP LOSS. Hvis det ikke er angitt noen Stop Loss, og du ønsker å angi en, kan du klikke på Angi SL.
  • Juster Stop Loss-innstillingen din.
  • Klikk på Oppdater for å lagre endringen.

 

Merk at etter at handelen er åpnet, kan du utvide Stop Loss utover den maksimale innstillingen som tillates når du åpner en handel. Dette innebærer at det trekkes penger fra din tilgjengelige saldo. Du finner mer informasjon her.