Hva er utbytte?

Utbytte er en sum penger som betales regelmessig av et selskap til sine aksjeeiere, basert på overskudd eller reserver.

Utbytte gis basert på hver aksjeeiers andel av selskapet, gjennom en nærmere bestemt pengesum per aksje som eies. Hvis for eksempel Apple kunngjør et utbytte på 0,80 USD per aksje, vil en aksjeeier med 50 aksjer motta 40 USD i utbytte.

 

Det er fire viktige datoer i prosessen med utbetaling av utbytte:

  1. Erklæringsdato: Når et selskaps styre kunngjør sin intensjon om å betale utbytte. Styret kunngjør også størrelsen på utbyttet, utbyttedatoen og datoen for utbetaling.
  2. Utbyttedato: Når aksjen handles uten verdien av neste utbyttebetaling. Kun de som eier aksjer før utbyttedatoen, vil motta utbytte.
  3. Registreringsdato: Når selskapet sjekker registrene sine for å se hvem som er kvalifisert til å motta utbyttet. Registerdatoen er en virkedag etter utbyttedatoen.
  4. Dato for utbetaling: Dagen da utbyttet faktisk utbetales til selskapets aksjeeiere.

 

Klikk her for å lese mer om hvordan eToro betaler ut utbytte.