Hvor mye skatt trekkes fra utbyttet mitt?

Mottak av utbytte er en skattepliktig hendelse i noen tilfeller og områder. Prosentsatsen som eToro tilbakeholder for skatt, avhenger av ulike faktorer og varierer fra tilfelle til tilfelle.

Utbytte betalt på amerikanske aksjer og ETF-er

Den generelle kildeskatten for kontant utbytte betalt av et amerikansk selskap er 30 %. I tilfeller der ECI (effectively connected income) betales, er skattesatsen 37 %.

Utbytte betalt på ikke-amerikanske aksjer og ETF-er

Prosentsatsen som tilbakeholdes for skatt, avhenger av lovene i kildelandet.

Det er en komplisert prosess å definere kildelandet for en aksje, siden reglene varierer fra land til land. Det kan være landet der selskapet som betaler utbytte er registrert, eller hjemlandet til de som faktisk leder eller eier selskapet. I tilfeller der et selskap regnes som skattemessig tilhørende i flere land, avgjør gjeldende skatteavtaler hvilket land som har rett til skatt. eToro henter denne informasjonen fra en pålitelig database og justerer hver utbyttebetaling med riktig kildeskatt hver dag.

Tabellen nedenfor viser de typiske skattesatsene for hvert kildeland. Merk at disse tallene er indikative og bare gir en antydning om nivået.

 

Kildeland

Kildeskatt på utbytte

Belgia

30 %

Canada

25 %

Danmark

27 %

Finland

30 %

Frankrike

25 %

Hongkong

0 %

Irland

25 %

Italia

26 %

Nederland

15 %

Norge

25 %

Østerrike

27,5 %

Portugal

25 %

Spania

19 %

Storbritannia

0 %

Sveits

35 %

Sverige

30 %

Tyskland

*26,375 %

 

*25 % pluss avgift