Hva er beskyttelse mot negativ saldo?

Det er mulig at disponibel saldo blir negativ. Dette kan oppstå når all disponibel saldo er investert i åpne posisjoner og daglige gebyrer trekkes fra, eller handelstap påløper. I de fleste tilfeller er egenkapitalen fortsatt positiv.

I sjeldne tilfeller kan markedsforhold føre til at egenkapitalen blir negativ. I slike tilfeller vil eToro utføre et margin call: Vi lukker alle dine åpne handler. Som en del av retningslinjene våre for beskyttelse mot negativ saldo, vil vi absorbere tapet og tilbakestille egenkapitalen til null.

Dette betyr at du aldri kan tape mer enn du har satt inn på eToro-kontoen din.