Hva slags kryptoposisjoner åpnes når jeg kopierer noen?

På eToro sikres noen posisjoner med ekte aktiva, mens andre bruker CFD-er. Klikk her for mer informasjon.

Når du kopierer en annen trader som investerer i kryptoaktiva, eller når du investerer i en Smart Portfolio som inneholder kryptoaktiva, kan det hende at typen kryptoposisjoner som åpnes for deg, ikke er den samme som de opprinnelige posisjonene du kopierte.

Dette avhenger av eToro-enheten som gjelder for kontoen din og forskriftsrammeverket den følger, og i noen tilfeller landet du bor i. Klikk her for å finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for din konto.

 

Kunder av eToro (Europe) Ltd:

 • Ekte kryptohandler kopieres som ekte posisjoner.
 • CFD-kryptohandler kopieres som CFD-posisjoner.

 

Kunder av eToro (UK) Ltd og innbyggere i Storbritannia som er kunder av eToro (Europe) Ltd:

 • Ekte kryptohandler kopieres som ekte posisjoner.
 • CFD-kryptohandel er ikke tillatt i henhold til Financial Conduct Authority (FCA)-forordninger fra 6. januar 2021. CFD-kryptohandler blir derfor ikke kopiert med mindre en tilsvarende ekte posisjon kan åpnes i stedet for CFD-en.

 

Kunder av eToro AUS Capital Limited:

 • Ekte kryptohandler kopieres som ekte posisjoner.
 • CFD-kryptohandler kopieres som CFD-posisjoner.

 

Kunder av eToro (Seychelles) Ltd:

 • Ekte kryptohandler kopieres som ekte posisjoner.
 • CFD-kryptohandler kopieres som CFD-posisjoner.

 

Innbyggere i Frankrike:

 • eToro er i ferd med å registrere seg som leverandør av kryptotjenester hos Autorité des marchés financiers (AMF). Inntil registreringsprosessen er fullført, kopieres ekte kryptohandler som CFD-posisjoner.
 • CFD-kryptohandler kopieres som CFD-posisjoner.

 

Innbyggere i Belize, Brunei, Egypt, El Salvador, Estland, Fransk Guyana, Fransk Polynesia, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Jordan, Martinique, Mayotte, Mongolia, Nepal, Paraguay, Qatar, Reunion-øya, Skt. Barthelemy, Skt. Lucia, Skt. Martin, Serbia, Suriname, Wallis og Futuna:

 • Alle kryptohandler kopieres som CFD-posisjoner.