Eier jeg kryptoaktivaene mine?

På eToro sikres noen posisjoner med ekte aktiva, mens andre bruker CFD-er.

 • Trading med ekte kryptoaktiva innebærer at vi kjøper sjetonger på dine vegne og registrerer dem i en separat konto under ditt navn. Når posisjonen lukkes, selger vi enhetene på dine vegne, og det investerte beløpet +/– eventuelle gevinster og tap konverteres til konvensjonell valuta.
 • CFD står for Contract for Difference (forskjellskontrakter). CFD-trading gjør det mulig for deg å handle et aktivum ved å inngå en kontrakt med eToro om å replikere markedsforhold uten å kjøpe det underliggende aktivumet. Klikk her for å lese mer om CFD-er. Alle CFD-handler merkes som «CFD» i handelslinjen.

 

Hvilken type kryptoposisjon du har avhenger av posisjonens retning (KJØP eller SELG), hvorvidt det brukes belåning, hvilken eToro-enhet som gjelder for kontoen din og regelverket den er gjenstand for, og i noen tilfeller, hvilket land du bor i. Klikk her for å se hvilke lover kontoen din er underlagt.

 

Kunder hos eToro (Europe) Ltd:

 • Kryptohandler med KJØP (long) er sikret med virkelige aktiva.
 • CFD-er er kryptohandel med belåning og SELG (short) posisjoner.
 

Kunder av eToro (UK) Ltd og innbyggere i Storbritannia som er kunder hos eToro (Europe) Ltd:

 • Kryptohandler med KJØP (long) er sikret med virkelige aktiva. 
 • Nye CFD-kryptohandler, inkludert kryptohandler med belåning, kryptohandler med SELG (short) og krypto-kryssing er ikke tillatt etter reglene til Financial Conduct Authority (FCA), som forbyr salg av derivatprodukter og børsomsatte verdipapirer med henvisning til bestemte typer kryptoaktiva til privatforbrukere. Forbudet trådte i kraft den 6. januar 2021 (det er ikke krav om å lukke eksisterende CFD-posisjoner før denne implementeringsdatoen).

 

Kunder av eToro AUS Capital Limited:

 • Fra 12. september 2021 sikres kryptohandel uten belåning og med KJØP (long) med virkelige aktiva. For øyeblikket er det bare innbyggere i Australia som kan overføre støttede kryptoaktiva til kryptolommeboken fra eToro Money.
 • Leveraged og SELL (short) kryptohandler er CFD-er.
 

Kunder av eToro (Seychelles) Ltd:

 • Fra 3. april 2022 er ikke-belånte KJØP (lange) kryptohandler sikret med reelle eiendeler.
 • Leveraged og SELL (short) kryptohandler er CFD-er.
 

Innbyggere i Frankrike:

 • eToros registrering som kryptotjenesteleverandør er for tiden under behandling hos Autorité des marchés financiers (AMF). eToro-brukere i Frankrike kan ikke åpne ekte krypto-posisjoner før registreringsprosessen er fullført. Fra 31. januar 2021 vil alle nye kryptohandler være CDF-er, i samsvar med Markets in Financial Instruments-direktivet (MiFID).
 

Innbyggere i Belize, Brunei, Egypt, El Salvador, Estland, Fransk Guyana, Fransk Polynesia, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Jordan, Martinique, Mayotte, Mongolia, Nepal, Paraguay, Qatar, Reunion-øya, Skt. Barthelemy, Skt. Lucia, Skt. Martin, Serbia, Suriname, Wallis og Futuna:

 • Alle kryptohandler er CFD-er.