Hvorfor ble posisjonen min lukket på grunn av Contract Rollover (CR)?

Det er viktig å merke seg at handler i China A50-indeksen, kobber, kakao, hvete, bomull, aluminium, nikkel, sukker, palladium og månedlige råoljefutures er knyttet til en kontrakt som avsluttes hver måned, annenhver måned eller hvert kvartal.

Alle åpne handler i disse markedene lukkes automatisk på kontraktens utløpsdato.

Du finner kommende utløpsdatoer på siden vår for markedenes åpningstider og gebyrer.

Hvis posisjonen din lukkes på grunn av Contract Rollover, vises den med en blå «CR» ved siden av i handelshistorikken din.