Hvordan beregner jeg F/T (fortjeneste eller tap) per handel?

Bruk formelen nedenfor til å beregne fortjeneste eller tap for en lukket handel:

  • Kjøpshandel: (lukkingskurs – åpningskurs) X enheter X USD-valutakurs = F/T
  • Salgshandel: (åpningskurs – lukkingskurs) X enheter X USD-valutakurs = F/T

 

Bruk formelen nedenfor til å beregne fortjeneste eller tap for en åpen handel:

  • Kjøpshandel: (aktuell kurs – åpningskurs) X enheter X USD-valutakurs = F/T
  • Salgshandel: (åpningskurs – aktuell kurs) X enheter X USD-valutakurs = F/T

 

Instrumenter som handles i amerikanske dollar (for eksempel valutapar i USD, varer, kryptoaktivaer og aksjer som handles på amerikanske børser) krever ikke en konvertering, og derfor er valutakursverdien i USD i formelen 1.

Aksjer på London Stock Exchange handles i pence fremfor pund. For å beregne fortjenesten eller tapet for en aksjehandel i London, bruk den gjeldende formelen ovenfor og del resultatet med 100.

 

For en grundig forklaring og eksempler på resultatregnskap, klikk her.

Du finner informasjon om hvordan du beregner enheter for en handel her.