Hva betyr «Avventer lukking»?

En posisjon kan bare lukkes når markedet du handler i, er åpent.

 

Hvis du klikker på «Lukk» mens markedet er stengt (for eksempel i helgen eller i markedspauser), oppretter dette en ordre om å lukke handelen når markedet åpner igjen. Posisjonens linje viser «Avventer lukking» til markedet åpner igjen. Posisjonen lukkes til den først tilgjengelige kursen i markedet.

 

Når en posisjon er i status «Avventer lukking», har du muligheten til å klikke på «Avbryt»-knappen for å holde posisjonen åpen.

 

Hvis du slutter å kopiere en trader som handler i markedet som i det øyeblikket er stengt, oppretter dette ordrer om å lukke de kopierte handlene når de aktuelle markedene åpner igjen. Hele kopien forblir i status «Avventer lukking» frem til alle handlene i kopiforholdet er lukket. Pengene i kopien flyttes tilbake til den tilgjengelige saldoen din først når hele kopien er lukket. Det er ikke mulig å avbryte lukkingen mens kopien har status «Avventer lukking».