Finnes det maksimalstørrelse for handler?

Som en del av arbeidet vårt for å fremme ansvarlig handel, finnes det visse begrensninger av størrelsen på hver handel:

 

1) Hvert verdipapir har et maksimalt antall enheter tillatt per posisjon.

2) Hver konto har en maksimal eksponering (investert beløp x belåning) tillatt per belåningsnivå for hvert verdipapir. Hensikten er å begrense risikoen ved handel med høy belåning.

 

Hvis du prøver å åpne en posisjon som ville ha ført til at kontoens nettoeksponering i åpne posisjoner overskrider den tillatte grensen, får du følgende feilmelding: «Kan ikke åpne posisjon. Eksponeringsnivået ditt med den valgte belåningen er for høyt. Prøv å benytte en lavere belåning.» Du kan prøve å åpne posisjonen med et lavere investert beløp i stedet, eller med lavere belåning.