Hvorfor varierer spredningen?

På eToro varierer spredningen.

Spredningen kan variere per aktivum i henhold til markedsforhold. Aktiva som typisk er mer volatile er mer utsatt for større spredningsvariasjoner enn andre, mer stabile aktiva.

Dette betyr at spredningen du vil få ved åpning og lukking av en posisjon ikke kan forutses fullt ut. eToro ønsker å tilby de beste prisene som er mulig til enhver tid og samarbeider kun med de beste likviditetsleverandørene.

Spredningen på gebyrsiden viser minste spredning for et gitt aktivum og bør derfor bare brukes veiledende.