Støtter eToro harde gafler?

Her hos eToro forstår vi hvor viktige harde gafler er for å vedlikeholde og forbedre blokkjedenettverkene for kryptovaluta. Vi overvåker protokollutviklingen kontinuerlig for å sørge for at kundenes midler er trygge under disse hendelsene.

 

Hvis en hard gaffel av en bestemt blokkjede gjennomføres med konsensus, vil endringen gjennomføres ubemerket for eToros kunder som eier kryptoaktivumet. Hvis en planlagt hard gaffel muligens vil splitte den bestemte blokkjeden, vil eToro imidlertid innføre handelsstopp frem til de aktuelle myntene er stabile.

 

Når en hard gaffel splitter blokkjeden, fører dette til lavere likviditet og noen ganger ekstrem volatilitet. Det er derfor nødvendig å stoppe handelen av sikkerhetsmessige årsaker for eToro-kundenes midler. Etter at en hard gaffel er gjennomført, vil eToro vurdere sikkerheten til den nye mynten og dens likviditet og undersøke svakheter i sikkerheten til den nye protokollen eller klientprogramvaren.

 

Så snart forholdene tillater det, og hvis verdien av den nye mynten utgjør en betydelig del av den opprinnelige myntens verdi, vil eToro vurdere om det er mulig å legge til den nye mynten i eToros tilbud. Vi vil alltid prioritere å legge til den nye mynten (forutsatt at den har betydelig verdi) i tilbudet vårt, men hvis dette ikke er mulig, vil eToro kompensere eierne for dollarverdien til den nye mynten så snart det er praktisk mulig, etter at eToro har mottatt det nye kryptoaktivumet. 

 

Dette er våre kriterier for å støtte det utskilte kryptoaktivumet:

  1. Sikkerhet: Vi vil ikke støtte mynter som potensielt kan utsette brukerne våre for sikkerhetsrisiko.
  2. Teknologi: Den teknologiske infrastrukturen til den nye mynten må være kompatibel med våre egne teknologiske begrensninger.
  3. Likviditet: For at vi skal kunne støtte en ny mynt, må den ha tilstrekkelig likviditet i markedet.
  4. Samsvar: Vi må påse at det nye kryptoaktivumet samsvarer med reguleringene virksomheten vår er underlagt.

 

Sikkerheten til kundene våre er det viktigste og er alltid hovedfaktoren i vurderingene våre. Hvis vi kommer frem til at vi ikke kan støtte det nye kryptoaktivumet på en trygg måte, vil vi varsle kundene våre om dette.