Kan jeg lukke en del av handelen?

Du kan delvis lukke en posisjon så lenge både delen som lukkes og delen av handelen som forblir åpen oppfyller kravene for minste handelsstørrelse.

 

For å delvis lukke en handel gjør du som følger:

  1. Logg inn på kontoen din og klikk på Portefølje.
  2. Klikk på aktivalinjen du vil lukke.
  3. I det neste vinduet klikker du på den røde X-en og merker av for Lukk deler av handelen, under handelssammendraget.
  4. Velg beløpet du ønsker å lukke i USD eller enheter.
  5. Klikk på Avslutt handel.

 

Ordren utføres når det gjeldende markedet er åpent.

Når du klikker på Avslutt handel, lukkes bare det valgte beløpet, og resten beholdes som en åpen handel i porteføljen. Stop loss- og Take profit-parameterne til posisjonen justeres automatisk for å stemme overens med størrelsen på den nye handelen.

 

Merk at den lukkede delen av posisjonen kommer til å vises som en enkeltstående handel i porteføljehistorikken din.