Hva er porteføljen?

Porteføljen din viser alle tradingaktiviteten din.

 

Standardvisningen viser deg informasjon om alle markedene, traderne og Smart Portfolios du investerer i akkurat nå:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/10/Portfolio%20default%202.PNG

 

Standardvisningen viser deg en oversikt over hele porteføljen din, med enkelthandler oppsummert i henhold til markedene, traderne og Smart Portfolios som du investerer i akkurat nå. Klikk på hver av linjene for å se hver enkelt handel:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/11/Portfolio%20ETH.PNG

 

Klikk på klokkeikonet for å se historikken for hver av de lukkede handlene og tidligere kopierte tradere og Smart Portfolios:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/9/History%202.PNG

 

Klikk på de du motsatte pilene for å se eventuelle ordrer som ennå ikke har blitt utført og blitt til posisjoner:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/8/Orders%202.PNG

 

Klikk på filterikonet for å vise informasjon om bare én type investeringer (kopierte tradere, Smart Portfolios, aksjer, indekser, råvarer, valutaer, ETF-er, kryptoer). 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/4/Portfolio%20-%20Filter.PNG

 

Klikk på innstillinger-hjulet for å tilpasse hvilken informasjon du ser i porteføljen og bytte rekkefølge på kolonnene (enheter, gjennomsnittlig åpningskurs, investert beløp, gevinst/tap (i $ eller %), verdi, SELG-knapp, KJØP-knapp, Copy Stop Loss (i $ eller %), netto investert beløp, gebyrer, giring, aktuell kurs). 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/5/Portfolio%20-%20Customise%20columns.PNG

 

Du kan også klikke på listeikonet for kun å se de manuelle enkeltordrene dine. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/6/Portfolio%20-%20Change%20view.PNG 

 

Klikk på samme sted, på sektordiagram-ikonet, for å se eksponeringen og fordelingen din som et diagram. 

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/7/Portfolio%20-%20Chart%20view.PNG

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/13/exposure.PNG                    https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/14/allocation.PNG

 

Her er en oppsummering av det nederste feltet i porteføljen din:

https://etoro.nanorep.co/storage/nr1/kb/2644A/2645B/44A822FC/12/acc%20view%20in%20profit.JPG

  • Tilgjengelig: beløpet du har tilgjengelig i saldoen din. Du kan bruke disse midlene til å åpne nye handler.

  • Totalt tildelt: midlene du har investert i manuelle handler, andre tradere eller Smart Portfolios.

  • Fortjeneste: summen av dine gevinster og tap i åpne handler akkurat nå.

  • Egenkapital: saldo på kontoen din hvis du hadde lukket alle de åpne posisjonene dine og dermed realisert alle dine nåværende gevinster og tap. Dette utgjør derfor summen av tilgjengelig saldo + totalt tildelt + fortjeneste. Du kan klikke på Egenkapital for å se beløpet omregnet til ulike valutaer.