Hvordan beregnes gebyrer for beholdning over natten for olje og naturgass?

eToro tilbyr spot-CFD-prising på olje (OIL) og naturgass (NATGAS), slik at du kan åpne posisjoner som ikke er underlagt en kontrakt som utløper.

Prisen på Spot-CFD-en bestemmes av de to kommende futureskontraktene på den underliggende råvaren. Futureskontrakten med nærmeste utløpsdato kalles Front. Futureskontrakten med nest nærmeste utløpsdato kalles Next. Så snart den forrige kontrakten utløper, tilbyr vi prisen som tilsvarer Front-månedens kontrakt. Når Front-månedens kontrakt utløper, blir Next-månedens kontrakt den nye Front-månedens kontrakt.

Mellom disse to utløpspunktene beveger prisen seg gradvis langs en kurve fra Front-prisen til Next-prisen, uavhengig av markedskreftene. For å kompensere for fortjeneste og tap knyttet til denne bevegelsen, beregner eToro et over natten-gebyr for olje (OIL) og naturgass (NATGAS), som inneholder en justering som belaster eller godskriver én dags bevegelse langs kurven.

 

Fra 22. februari 2019 gjelder følgende gebyrer for beholdninger over natten for energiaktiva (olje og naturgass)*:

For KJØPS-posisjoner (long):
– {[(2,5 % * kurs)/365] + [1/AntDag * (Neste – Aktuell)]} * Enheter


For SALGS-posisjoner (short):
– {[(2,5 % * kurs)/365] – [1/AntDag * (Neste – Aktuell)]} * Enheter
 

Der:

  • Det årlige gebyret deles på 365 for å få et daglig gebyr.

  • AntDag: Antallet dager mellom utløpsdatoen for den aktuelle og den neste kontrakten

  • Neste: Oljeprisen på nest kontrakt

  • Forrige: Oljeprisen på aktuell (front) kontrakt

  • Enheter: Antallet enheter i posisjonen

 

*Ovenstående forklaring tilsvarer en stigende futureskurve. Gebyrene reverseres for KJØP og SALG når kurven er synkende.

Hvis du vil ha en mer detaljert forklaring på hvordan gebyrene beregnes på eToro, kan du lese dette blogginnlegget. Du finner en utfyllende gebyroversikt på nettsidene.