Hva er giring?

Giring er en strategi hvor en investor kan bruke kreditt (låne penger) til å investere i visse finansielle produkter med hensikt i å øke investeringens potensielle avkastning. Dette gir en trader muligheten til å investere med større beløp, hvor lånet innvilges mot et mindre beløp investert som egenkapital. 

Giring oppgis i form av en multiplikator som viser hvor mye høyere verdi det investerte beløpet får. Multiplikatoren viser hvor mye kreditt (lånt kapital) investeringen din vil bestå av. 

For å forstå dette bedre, kan vi bruke et eksempel hvor du kan se hvor mye giringen påvirker potensialet for avkastning eller tap. Hvis du eksempelvis investerer 1000 $ uten giring, vil hver 1 % i verdiendring utgjøre en gevinst eller et tap på 10 $ – som er 1 % av 1000 $.

Til sammenligning vil 1000 $ i egenkapital med 10 ganger giring øke investeringens verdi til 10 000 $.

1 % av 10 000 $ er 100 $, så for hver 1 % verdiendring på markedet vil du i dette eksempelet tjene eller tape 100 $.

 

Når du inngår en handel, kan du bestemme om du vil bruke giring eller ikke. De forskjellige instrumentene er underlagt forskjellige giringsgrenser, i tråd med gjeldende lover, men eToro kan senke giringstilbudet når de vil, etter eget skjønn.

Følgende giringsgrenser er fastslått av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) og «Australian Securities and Investments Commission» (ASIC), og de gjelder for alle eToros private kunder:

  • 30 ganger for større valutapar (som f.eks. EUR/USD)
  • 20 ganger for mindre valutapar (som f.eks. EUR/NZD), samt gull og større indekser
  • 10 ganger for andre råvarer enn gull, samt mindre aksjeindekser
  • 5 ganger for CFD-aksjer (verdipapirer) og ETF-er
  • 2 ganger for CFD-kryptovaluta

 

Merk at giringsbruk øker risikograden betraktelig, fordi giringen både øker beløpet du kan tjene og tape. Hvis du inngår en investering med giring og markedet flytter mot din favør, vil du tape mer per pip (forflytningsgrad) enn du ville uten giring.

Private kunder som møter visse kriterier kan søke om å bli en såkalt «selvvalgt profesjonell kunde » (Elective Professional Client) / «engroskunde» (Wholesale Client) som ikke bindes av like strenge begrensninger. Ta en titt på vår egen, dedikerte side for profesjonelle investorer.

Det er imidlertid viktig å vite at kunder med status som selvvalgt profesjonell- / engroskunde ikke er berettiget de samme vernetiltakene som gjelder for private kunder under det australske lovverket, ASIC, CySEC eller FCA-forskriftene.

For å lære mer om giring, kan du klikke her.