Stop-loss-begrensninger og vedlikeholdsmargin

Maksimalt tillatt Stop Loss når du åpner en posisjon er 50 % av posisjonssummen (med unntak av ikke-girede KJØP-posisjoner).

Denne grensen reduserer kapitalrisikoen i tilfelle store bevegelser i markedet.

Det er mulig å utvide Stop Loss utover denne grensen når handelen er åpnet. Ved å gjøre det, debiteres penger fra din tilgjengelige saldo som del av vår Vedlikeholdsmargin, som fungerer som et ekstra sikkerhetsnett for handelen din. Merk at om du ikke har tilstrekkelig midler på kontoen, kan du forlenge stop-loss.

 

Hvordan fungerer vedlikeholdsmarginen?

La oss si du investerer USD 1000 i en aksjehandel med stop-loss som er satt til maksimum tillatt tap: 50 % (som betyr at handelen vil bli stengt om posisjonen når et tap på USD 500). Om du ønsker å øke stop-loss til 100 % når handelen er åpnet, vil ytterligere USD 500 flyttes fra saldoen til det investerte totalbeløpet, som tar investeringstotalen til USD 1500 og stop-loss til USD 1000. USD 500 som er «overskytende» er det vi kaller «vedlikeholdsmargin».

Det er viktig å huske at vedlikeholdsmarginen alltid er basert på det opprinnelig investerte beløpet, så hvis du allerede har økt størrelsen på handelen du ønsker å oppdatere via tidligere SL-forlengelser, vil gapet mellom nåværende investert beløpt og vedlikeholdsmarginen på 50 % bli større.

 

Hvorfor trenger vi vedlikeholdsmargin?

I tider med markedssvingninger kan priser svinge opp og ned med store endringer. Om du setter stop-loss til 100 % av investeringsbeløpet og det plutselig er økning i markedet, kan du tape mer enn det du opprinnelig investerte. Vedlikeholdsmarginen hjelper deg å forebygge denne situasjonen ved å bruke penger fra saldoen som en buffer til markedet.