Hvordan beregnes over natten-gebyr for aksjer?

For ikke-girede KJØP-aksjeposisjoner er det ingen rollover-gebyrer.

For girede KJØP-aksjeposisjoner i og alle SELG-aksjeposisjoner beregnes det daglige gebyret basert på størrelsen på handelen (i enheter), som følger:

 

KJØP-posisjon: Årlig rente på 6,4 % + 1-måneds LIBOR av KJØP-prisen, delt på 365

SELG-posisjon: Årlig rente på 2,9 % + 1-måneds LIBOR av SELG-prisen, delt på 365

 

La oss bruke en KJØP-investering på 10 enheter av AAPL som eksempel. I skrivende stund er 1-måneds LIBOR på 1,55 %, og KJØP-prisen på AAPL er $ 174,00.

(6,4 % + 1,55 %) / 365 * $ 174,00 = $ 0,03790 per enhet

x 10 enheter = $ 0,38 per dag for denne handelen

 

La oss se på et annet eksempel med en SELG-investering på 10 enheter av AAPL. I skrivende stund er 1-måneds LIBOR på 1,55 %, og SELG-prisen på AAPL er $ 173,67.

(2,9 % + 1,55 %) / 365 * $ 173,67 = $ 0,02117 per enhet

x 10 enheter = $ 0,21 per dag for denne handelen

 

Over natten-gebyret og størrelsen på handelen i enheter vises i Åpne handel-vinduet før du bekrefter at du ønsker å åpne handelen.

 

For mer informasjon om LIBOR, kan du klikke her.

For mer informasjon om enhetsberegning, kan du klikke her.