Hvordan beregnes enheten i en handel?

Bruk formelen nedenfor for å beregne antall enheter i en handel:

[Investert beløp] X [Belåning] / [Instrumentets pris da posisjonen ble åpnet] / [Vekslingskurs for USD] = Enheter

 


Merknader

Enhets beløpet for KJØP-handler beregnes utfra KJØPS-prisen. Enhetsbeløpet for SELG-handler beregnes utfra SALGS-prisen.

Instrumenter som omsettes i amerikanske dollar (f.eks. USD-valutapar, handelsvarer, kryptoaktiva og aksjer som omsettes på amerikanske børser) krever ikke konvertering. Derfor er formelen for vekslingsverdi i USD 1.

Aksjer på London-børsen handles i pence, ikke i pund. For å beregne antall enheter for en aksjehandel i London bruker du formelen over og ganger resultatet med 100.

 


Eksempler

Et instrument som omsettes i amerikanske dollar:

  • En KJØPS-gullhandel med $ 1000 investert og x 10 belåning åpnet til en KJØPS-kurs på $ 1750 = 5,71 enheter


Et instrument som omsettes i euro:

  • En SELG VOW3.DE-handel med $ 1000 investert og x 2 belåning åpnet til en SALGS-kurs på $ 188 med en EUR/USD-kurs på $ 1,17 = 9,09 enheter


En aksje på London-børsen:

  • En KJØP LLOY.L-handel med $ 1000 investert og x 2 belåning åpnet til en SALGS-kurs på $ 45 med en GBP/USD-kurs på 1,37 X 100 pence = 3244,12 enheter