Hva er LIBOR?

LIBOR er den mest brukt benchmark-renten som brukes for kortsiktige lån mellom banker. LIBOR er en forkortelse for London Interbank Offered Rate. Hver dag kunngjøres 35 ulike LIBOR-renter, med løpetid fra over natten til 12 måneder, og i fem ulike valutaer. For å beregne over natten-gebyrer for aksjer bruker eToro 1-måneds LIBOR-renten for USD.


For å lese mer om LIBOR og hvordan den beregnes, kan du klikke her.