Hva er risikoen med aksjetrading i sanntid?

Aksjer kan ha store bevegelser i løpet av en enkelt dag. Normalt er bevegelsene ikke så store, men på enkelte dager, som når selskaper kunngjør fortjeneste, eller når en stor begivenhet inntreffer knyttet til et visst aktivum, kan disse bevegelsene være på over 10 %.

Du bør være klar over at bruk av giring medfører en høyere grad av risiko, fordi giring forsterker både gevinster og tap.