Hva er Copy stop loss?

Copy stop loss (CSL) er en funksjon som gjør det mulig for deg å styre kopiporteføljen din effektivt ved å tilby risikostyring for hvert «kopiforhold» basert på gevinst/tap-verdier i sanntid. Det er i bunn og grunn et automatisert system for risikokontroll som lar deg sette kontroller for hele kopiforholdet med en dollarverdi. CSL-beløpet representerer hvilken verdi den kopierende egenkapitalen skal nå for at hele kopien skal lukkes automatisk, IKKE beløpet du er villig til å tape.

 

For eksempel:

Trader A er kopiert av trader B med $ 100, og CSL satt til $ 60. Dette betyr at trader B ikke ønsker at kopiforholdet skal å tape mer enn $ 40 før CSL utløses. Trader A har 2 posisjoner: én som har steget med $ 10 og en annen som nettopp falt til –$ 50. På dette tidspunktet utløses CSL, og begge posisjonene – den tapende posisjonen og den vinnende posisjonen – lukkes, og kopiforholdet til denne traderen blir brutt.

 

Standard CSL er satt til 60 %* av kopieringskapitalen din, slik at kopieringen avsluttes når du har mistet 40 % av investeringen din. Ved å fastsette en standardinnstilling for CSL sørger vi for at du er mindre utsatt for risiko og at du kan investere trygt, i visshet om at en del av investeringen din er garantert å komme tilbake. Du vil kunne endre CSL idet du kopierer en trader og når som helst senere. Men det er viktig å merke seg at hver gang du endrer CSL, vil den nye verdien beregnes som en prosentandel av din kopierte egenkapital når du gjør endringen og ikke det opprinnelig tildelte beløpet.

* Standard Copy Stop Loss i en Smart Portfolio er satt til 5 % av det investerte beløpet. Det betyr at hvis Smart Portfolio-verdien faller til 5 %, så stanser handelen. Det vil si at hvis du taper 95 % av investeringen din, så lukkes Smart Portfolio for handel.

 

Les mer om denne funksjonen her.