Trailing Stop Loss

Trailing stop loss (TSL) er en spennende funksjon vi har lagt til etter innspill fra vårt verdsatte tradingfellesskap.

 

En trailing stop loss setter stop loss på et fast antall pips over eller under markedskursen, avhengig av om posisjonen er SELG eller KJØP. Så lenge markedet beveger seg i din favør, beveger stop loss seg i samme retning og opprettholder samme faste pip-avstand fra gjeldende markedskurs.

 

Hvis du for eksempel angir TSL for en KJØP-posisjon, vil stop loss stige sammen med markedet med 1 pip om gangen. Det er derfor det kalles en trailing (glidende) stop loss – når kursen stiger, øker stop loss sammen med den. Men hvis markedet beveger seg i motsatt retning, dvs. hvis kursen faller, vil stop loss ikke endres, og salgsordren vil bli aktivert når stop loss-satsen er nådd.

 

Du har mulighet til å sette en trailing stop loss så snart du åpner en handel eller når som helst etter dette. Alt du trenger å gjøre er å klikke på stop loss i Åpne handel-vinduet, så vil TSL-avkryssingsruten vises under den. Hver gang du endrer stop loss manuelt mens TSL er aktivert, vil pip-avstanden mellom stop loss-kursen og gjeldende markedskurs bli oppdatert tilsvarende.

 

For kjøpsposisjoner vil TSL stige sammen med kursen med 1 pip om gangen, og for salgsposisjoner vil den falle sammen med kursen med 1 pip om gangen. Det er viktig å huske på at stop loss vil ikke endre seg hvis markedet beveger seg mot deg.

 

Hvis du på et eller annet tidspunkt bestemmer deg for å aktivere eller deaktivere TSL for en eksisterende handel, klikker du på det blå ikonet for innstillinger til høyre for handelen i porteføljen din for å få opp Endre handel-vinduet.