Hva er daglige gebyrer?

Daglige gebyrer er en utgift som gjelder hvis du har en posisjon over natten.

CFD-posisjoner som holdes åpne over natten medfører en liten avgift i forhold til posisjonens verdi. Disse gebyrene gjenspeiler kreftene av tilbud og etterspørsel i finansmarkedene, inkludert for å dekke kostnader knyttet til posisjonen din.

Gebyrene varierer i henhold til posisjonsretning (KJØP eller SALG). I noen tilfeller kan du få penger tilbake – en refusjon.

Med unntak av kryptoaktiva, påløper ikke daglige gebyrer på lørdager og søndager. Gebyrer for disse dagene belastes/krediteres i løpet av en ukedag, og består av den ordinære betalingen ganget med 3: helgegebyr/refusjon.

Helgebyr/refusjon påløper på posisjoner i valutaer og de fleste råvarer på onsdager. Helgeavgift/refusjon påløper på posisjoner på Saudi-aksjer på torsdager. Helgeavgift/refusjon påløper på posisjoner på andre aksjer, indekser, ETF-er, olje og naturgass på fredager.

 

Klikk her for mer informasjon om hvordan vi beregner disse avgiftene.

 

Spørsmål og svar:

 

1. Når belastes daglige gebyrer?

Daglige gebyrer belastes kl. 17.00 New York-tid. Gebyrene belastes for alle posisjoner som er åpne på dette tidspunktet.

 

2. Hvordan kan jeg se det daglige gebyret som vil bli belastet?

Det eksakte gebyret vises nederst i bekreftelsesvinduet som vises når du plasserer handelen før du åpner en posisjon manuelt. Du kan se den komplette listen over gebyrene vi belaster på gebyrsiden på nettstedet vårt.

 

 

3. Er det daglige gebyrer på aksjer, kryptoaktiva og ETF-er?

Vi belaster bare gebyrer over natten for CFD-posisjoner. Per i dag belaster vi ikke daglige gebyrer på «Kjøp»-posisjoner for kryptovalutaer og på ikke-belånte «Kjøp»-posisjoner i aksjer, og ETF-er.

 

4. Hvordan kan jeg se hvor mye jeg har betalt/mottatt?

Du vil kunne se gebyrene og refusjonene på kontoutskriften, porteføljehistorikken og handelssammendraget.

 

5. Belaster dere det daglige gebyret fra posisjonen eller fra kontosaldoen?

For manuelle handler vil vi belaste det daglige gebyret fra kontosaldoen. For CopyTrade-posisjoner vil vi ta gebyret fra den disponible kopieringssaldoen.

 

6. Hva om jeg ikke har nok penger på kontosaldoen min?

Hvis du ikke har disponible midler, fører det til negativ saldo.

 

7. Kan de daglige gebyrene endre seg?

Ja. Når markedsforholdene endrer seg, vil vi evaluere behovet for å endre gebyrene vi belaster. Du finner en full oversikt over oppdaterte priser på gebyrsiden.