Kan daglige overføringsgebyrer endre seg?

Overføringsgebyrer/-refusjoner endres fra tid til annen basert på globale markedsforhold.

Når dette skjer, vil vi implementere endringene. Husk at gebyrendringene alltid gjelder for åpne posisjoner.

Vi anbefaler deg å holde deg oppdatert om nåværende overføringsgebyrer/-refusjoner på gebyrsiden vår. (Merk at gebyrene kan endres uten forutgående varsel).