Er variable spreader unikt for eToro eller tilgjengelige i hele bransjen?

Variable spreder er ikke unikt for eToro. Det er en bransjepraksis. Noen meglere og banker bruker gjennomsnitt eller typiske spreader, men generelt mottas variable spreader på denne måten fra formidlerbanken.