Hva er en ventende ordre?

En ventende ordre (eller limitordre) er en ordre som er plassert i systemet og som skal utføre en posisjon når den valgte målkursen oppnås.

En ordre vil bli utført dersom gjeldende markedskurs på et aktivum når den valgte målkursen og ordren kan utføres innenfor et intervall basert på denne kursen, avhengig av markedsbevegelser og volatilitet.

Denne typen ordre vil forbli åpen til den utføres eller du bestemmer deg for å lukke den.

 

For å åpne en ordre må du velge et instrument og åpne Handle-vinduet.

 

Når markedet du ønsker å investere i, er åpent, er den forhåndsinnstilte valgmuligheten å åpne en handel, ikke en ordre.

Hvis du ønsker å åpne en ventende ordre og velge prisnivået den utføres på, klikker du på Handle og velger Ordre fra nedtrekksmenyen:

 

Når markedet du ønsker å investere i, er lukket, som for eksempel i helgen eller i forbindelse med andre daglige markedspauser, er den forhåndsinnstilte valgmuligheten å åpne en markedsordre. Plassering av en markedsordre betyr at handelen utføres til den første tilgjengelige kursen når markedet åpner.

Hvis du ønsker å åpne en ventende ordre og velge kursnivået den iverksettes på, klikker du på PRIS:

 

Nå får du muligheten til å velge:

  • Om du ønsker å effektuere ordren som en SELG-posisjon eller KJØP-posisjon.
  • Kursnivået da du ønsker at ordren skal effektueres. Husk at en ventende ordre i volatile perioder i markedet kan bli effektuert tett på målkursen din. Ordrer er ikke garanterte: I perioder med ekstrem volatilitet kan kursen havne utenfor markedsrekkevidden. Dermed blir heller ikke ordren effektuert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke her eller lese mer i våre Brukervilkår, punkt 1.18.
  • Summen i USD (eller enheter) du ønsker å investere i posisjonen.
  • Din foretrukne Stop Loss, giring og Take Profit.

Så fort du klikker på «Angi ordre», vil valgte sum bli gjort utilgjengelig for trading, siden ordrens sum bli regnet som «reserverte midler», med mindre du avbryter ordren.

 

Hvis du vil ha mer informasjon om ordrer, kan du klikke her.