Gitt den nylige økningen i både pris og mediedekning av bitcoin, lurer mange investorer på om den digitale valutaen har nådd grensen, eller om det er ekstra rom for oppside.

Når vi ser tilbake på det siste bitcoin bull-markedet i 2017 kan vi spørre oss om vi er nærmere prisen i august, da verdien av bitcoin var litt over $4000 – hvor valutaen var flere måneder i en oppadgående bane? Eller er vi nærmere desember, da prisen nådde sin tidligere all-time high på mer enn $19.000, før den gikk ned?

Betydelig volatilitet de siste årene

De som vurderer å investere i kryptovaluta kan se at prisen på bitcoin opplevde skarpe oppganger i løpet av 2020, og steg fra omtrent $8000 til å avslutte året nær $30.000. I løpet av det nye året har prisen på bitcoin fortsatt å vokse og nådde en all-time high på $41.826 i begynnelsen av januar. Dette har fått mange investorer til å lure på hvor vi er i dagens bull run.

I 2017 opplevde prisen på bitcoin også en drastisk økning, hvor den klatret fra mindre enn $1000 til nesten $20.000, og steg på et tidspunkt over 1900%. Kort tid etter utgangen av 2017, opplevde den digitale eiendelen et kraftig fall, og falt med omtrent 65% i løpet av januar, og utslettet milliarder av investorene sine penger.

Med et raskt blikk virker investeringsmiljøene like, da begge involverer en betydelig prisøkning over kort tid. Med dette i bakhodet, hvilke andre likheter er det?

Større brukerinteresse i investeringer

Antall nye brukere som bestemte seg for å registrere seg hos eToro økte stort i løpet av 2017. En annen økning kan sees i mars 2020, da sosiale restriksjoner og nedstengninger grunnet COVID-19 ble iverksatt. Etter å ha falt tilbake til gjennomsnittlig nivåer, økte nye kontoer igjen den første uken i januar.

Ukentlige registreringer

En graf som viser eToro-registreringer per uke mellom 1/1/2017 og 3/1/2021

 

Kilde: research utført av eToro. Data er fra 1/1/2017 til 1/3/2021.

Vil du vite mer om handel med bitcoin? Les vår guide for å finne ut nøyaktig hva kryptovaluta er her på eToro.

Google Trends over hele verden

En annen statistikk som ofte er sitert som en forløper for et fall i bitcoinprisen, er Google Trends. For eksempel, i 2017, nådde søk på bitcoin via Google rekordnivåer. Selv om den siste stigningen har overgått en treårig høyde, er den ennå ikke i nærheten av nivåene som ble sett i 2017.

En graf som viser volumet på Google-søk etter begrepet 'bitcoin'

Kilde: Google Trends

Andre tall fra sosiale medier viser også en økning i interesse fra vanlige folk, men tallene er ikke så høye som de var i 2017. Ifølge data levert av BitInfoCharts har antall tweets som nevner bitcoin skutt i været i begynnelsen av januar, men likevel nådde ikke tallene nivåene vi så i desember 2017.

En graf som viser antall tweets hvor bitcoin blir nevnt.

Kilde: Bitinfocharts, antall tweets som nevner bitcoin fra januar 2017 til januar 2021.

Mens vanlige investorer begynner igjen å se på bitcoin; hva er forskjellene mellom nå og 2017? For det første er det viktig å merke seg at bitcoin nå er 12 år gammel, og det gjennomsnittlige beløpet som er investert i valutaen er større.

Dataene nedenfor viser forskjellen i gjennomsnittlig kryptokjøp for medlemmer på eToro mellom 2017 og 2020.

Beløp investert i kryptovaluta

Beløp investert i kryptovaluta på eToro mellom 1/1/2017 og 3/1/2021

 

Kilde: eToro proprietær research. Data er fra 1/1/2017 til 1/3/2021.

Dette viser at når vi sammenligner gjennomsnittsbeløpet investert i krypto på høyden av 2017-markedet mot 2020/2021, er sistnevnte periode høyere.

Store investorer og PayPal-tilrettelegging styrker legitimiteten

I 2017 var flertallet av folk som investerte i bitcoin, vanlige personer. Derimot har markedet i 2020 sett en opptrapping i større kjøp gjort av hvaler eller større investorer. Data levert av Chainalysis viser at en økning i kjøp som inkluderer over 1000 bitcoin drev etterspørselen de siste månedene av 2020.

Erfarne investorer inkluderer institusjoner, store investorer og hedgefond med navn som MicroStrategy, MassMutual, Paul Tudor Jones og Square, som har investert store beløp i kryptovalutaen.

En fersk forskningsrapport fra JPMorgan uttalte at de har “liten tvil om at det er den institusjonelle strømmen til bitcoin som skiller 2020 fra 2017.”

Ikke bare er det flere Wall Street-navn som kjøper bitcoin, men kunngjøringen om at PayPal vil legge til rette for kryptokjøp gir flere muligheter for investorer å kjøpe og selge kryptovaluta. PayPal nevnte “den økte interessen for digitale valutaer fra regjeringer og forbrukere” når dem bestemte seg for å gi kundene muligheten til å utføre disse transaksjonene. Den elektroniske betalingsgiganten avslørte også at den tar sikte på å “øke kryptovalutas nytteverdi betydelig ved å gjøre den tilgjengelig som en finansieringskilde for kjøp hos sine 26 millioner selgere verden over.”

Et annet skritt i retningen mot bitcoins masseadopsjon er Visas planer om å tilby bitcoinrelaterte kreditt- eller debetkort.

En graf som viser implisitte bitcoinkjøp på PayPal.

Kilde: CoinGecko

Så, hva trekker institusjonelle investorer til den digitale eiendelen på dette tidspunktet? Det hjelper å se på kontrasten i den økonomiske bakgrunnen mellom 2017 og nå.

Sunn BNP i 2017 står i kontrast til et stormende 2020

I 2017 hadde den globale økonomien sunn vekst. Faktisk vokste den globale BNP for 2017 med 3,14%. Denne var opp fra 2,51% i 2016 — en skarp sammenligning med 2020, der veksten over hele kloden stoppet opp. Effekten av coronaviruset stenger økonomiene og har forårsaket monetær stimulans som vi aldri har sett tidligere. I følge Verdensbanken har kostnadene ved disse nedstengningene vært et kraftig tilbakeslag for økonomisk ekspansjon, ettersom den endelige vekstraten for 2020 BNP forventes å være -4,3%.

I 2017, økte U.S. Federal Reserve renten tre ganger, noe som gjenspeiler den forbedrede økonomien og arbeidsmarkedet.

Mengden penger som ble injisert i den globale økonomien i løpet av 2020 var svimlende. Billioner dollar i stimulans ble delt ut i USA, og Fed fortsetter å kjøpe obligasjoner til en verdi av 120 milliarder dollar hver måned. Rundt om i verden iverksetter andre sentralbanker lignende tiltak, og gjeld har overgått nivåer som vi ikke er sett siden andre verdenskrig.

All denne stimulansen har hatt en negativ effekt på den amerikanske dollaren, som falt 6,3% i 2020, med ytterligere nedgang forventet i 2021. Det nåværende miljøet er stagnerende vekst, nesten nullrenter og økende gjeld. Så hvordan passer bitcoin inn i denne dynamikken? Med sitt begrensede tilbud gir knappheten en iboende verdi.

Bitcoins fremtid er avhengig av balansen mellom tilbud og etterspørsel

Bitcoins mangel og funksjon som en inflasjonssikring er det som driver verdien. Den digitale valutaen har en fastbestemt grense, så bare 21 millioner enheter kan noen gang eksistere. I det opprinnelige “Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System” introduserte Satoshi Nakomoto halveringskonseptet. Omtrent hvert fjerde år vil inntektene fra mining bli redusert med 50%.

Når belønningen til minere reduseres, senkes frekvensen av ny tilførsel av bitcoin med halvparten – og hjelper dermed til med å holde lokk på inflasjonen. Hvis etterspørselen etter bitcoin vokser raskere enn tilbudet, vil det legge prispress oppover.

Gitt bitcoins økte etterspørsel, knapphetsgode, verdi som en sikring mot inflasjon, samt profesjonelle kundebase, er det vårt syn at bitcoins pris fremdeles har mer rom for å vokse. Det har vært mange spådommer om den fremtidige prisen på bitcoin, og mange mener at valutaen skal stige over $100.000 innen utgangen av 2021. Når vi stiller spørsmålet om vi er nærmere prisen til august eller desember 2017, er det vårt syn at vi er nærmere august, og at det igjen er rom for vekst.

Bitcoinprisen har ofte økt etter halvingsperioden, og prisen har steget kraftig i løpet av 12 til 18 måneder etter både første og andre halvdel. Gitt at den tredje fant sted i mai 2020, tror vi at neste topp kan være rundt august 2021, med en pris på omtrent $85.000. Selvfølgelig må det bemerkes at det å forstå hvordan man kjøper bitcoin og investere i kryptovaluta er en risikofylt virksomhet, ettersom kryptomarkeder er svært volatile og ofte lider av lav likviditet.

For å lære mer om bitcoin og finne frem i kryptomarkedet, opprett en eToro-konto i dag.


Denne informasjonen er kun ment for utdanningsformål og må ikke tolkes som investeringsrådgivning, personlig anbefaling, et tilbud om, eller anmodning om å kjøpe eller selge noen finansielle instrumenter.

Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til spesifikke investeringsmål eller økonomisk situasjon, og er ikke utarbeidet i samsvar med de juridiske og regulatoriske kravene for å fremme uavhengig studie. Henvisninger til tidligere resultater for et finansielt instrument, en indeks eller et sammensatt investeringsprodukt er ikke, og bør ikke, tas som en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

eToro gir ingen representasjon og påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne veiledningen. Forsikre deg om at du forstår risikoen ved handel før du plasserer kapital. Aldri risiker mer penger enn du er villig til å tape.