Mitä on lyhyeksi myynti ja miten se toimii?

Olet ehkä kuullut termin ”lyhyeksi myynti” tai ”shorttaaminen”. mitä tarkoittaa shorttaus ja mitä se tarkoittaa? Lyhyeksi myyntihän on yksi parhaista tavoista yrittää tehdä tuottoa osakemarkkinoiden laskiessa. Lyhyeksi myynti on käytäntö, joka antaa kauppiaille mahdollisuuden avata positio, joka kasvattaa arvoaan, mikäli omaisuuserän arvo laskee. Tätä käytetään joko pörssiromahduksessa tai suojaustyökaluna.

Lyhyeksimyyjät ostavat hintojen ollessa matalimmillaan ja myyvät niiden ollessa korkeimmillaan, mutta he myyvät ensin ja ostavat myöhemmin, kun hinnat ovat laskeneet. Lyhyeksi myynti luokitellaan katettuun ja kattamattomaan; katetussa myyjä on lainannut osakkeet/velkakirjat tai sopinut lainaavansa ne tai on sopinut kolmannen osapuolen kanssa vastaavasta järjestelystä. Kattamattomassa lyhyeksi myynnissä myyjä ei ennen myyntiajankohtaa ole lainannut arvopapereita eikä varmistanut, että ne ovat lainattavissa.

Voit shortata osakkeita, bitcoineja, osinkoja ja osakesäästötiliä. Lyhyeksi myyntiä, kuten muitakin rahoitusmaailman tapahtumia, säätelee kunkin maan verotus.

Asiahakemisto

Mitä on lyhyeksi myynti osakemarkkinoilla?

Lyhyeksi myynti CFD:llä

Lyhyen ja pitkän position ero

Kuinka avata lyhyt positio eTorossa?

Miksi integroida lyhyeksi myynti osaksi kaupankäyntistrategiaasi?

Lyhytaikaisen osakemyynnin riskit ja edut osakemarkkinoilla

Muita mahdollisuuksia karhumarkkinoilla

Päätelmä

Mitä on lyhyeksi myynti osakemarkkinoilla?

Mitä lyhyeksi myynti eli shorttaus tarkoittaa? Lyhyeksi myynti on käytännössä kauppiaan ja välittäjän välinen sopimus, joka voidaan tehdä useissa eri muodoissa. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa, että välittäjä lainaa kauppiaalle tietyn omaisuuserän, kuten tietyn määrän Yhtiö A:n osakkeita. Myyjä myy kyseiset osakkeet välittömästi ja hintojen laskettua ostaa ne itselleen takaisin edullisempaan hintaan. Sitten hän palauttaa omaisuuserän takaisin välittäjälle ja pitää erotuksen itsellään. Tätä kutsutaan osakkeiden lyhyeksi myymiseksi.

Tämä on tietenkin optimaalinen tilanne kauppiaalle ja usein transaktio voi osoittautua epäsuotuisaksi. Termi ”short” viittaa siihen tosiasiaan, että osakkeen lainaamisen ja myymisen jälkeen kauppiaalla on vähemmän tiettyjä osakkeita. Shorttauksesta on myös maksettava osinkoja ja se huomioidaan verotuksessa.

Olematonta ei voi myydä. Koska yhtiön myynnissä olevien osakkeiden määrä on rajallinen, shorttaajan tulee löytää kyseiset osakkeet ennen myymistä. Lyhyeksi myyjä lainaa kyseiset osakkeet olemassa olevasta pitkästä positiosta ja maksaa korkoa lainaajalle. Tätä prosessia helpotetaan usein kulissien takana välittäjän toimesta. Jos useampia osakkeita ei ole saatavilla lyhyeksi myyntiä varten, nousevat lyhyeksi myynnin korkokulut.

Vaikka joidenkin ihmisten mielestä on epäeettistä veikata markkinoiden vastaisesti, useimmat ekonomistit ja finanssialan asiantuntijat ovat yhtiö mieltä siitä, että lyhyeksi myyjät tuovat markkinoille likviditeettiä tehden markkinoista tehokkaammat.

Odottamattomat, uutiskynnykset rikkovat tapahtumat voivat laittaa alulle ”Short Squeeze” -ilmiön, joka voisi pakottaa shorttaajat ostamaan millä tahansa hinnalla kattaakseen marginaalivaatimukset. Esimerkiksi lokakuussa 2008 Volkswagenista tuli hetkeksi arvokkain julkisesti noteerattu yhtiö maailmassa eeppisen short squeezen aikana.

Vuonna 2008 sijoittajat tiesivät, että Porsche yritti rakentaa positiota Volkswagenissa ja saada haltuunsa suurimman osan yhtiötä. Shorttaajat odottivat, että kun Porsche olisi saanut yhtiön haltuunsa, osakkeen arvo luultavasti laskisi ja shorttasivat siksi osakkeitaan raskaalla kädellä. Porsche kuitenkin paljasti yllättäen, että se oli hankkinut salaa yli 70% yhtiöstä johdannaisilla, mikä laukaisi valtavan hyökyaallon shorttaajia, jotka ostivat osakkeita sulkeakseen positionsa.

Shorttaajat olivat altavastaajina, sillä 20% Volkswagenista oli sellaisen valtiotahon omistuksessa, joka ei ollut kiinnostunut myymään ja Porschella oli hallussaan toiset 70%, joten markkinoilla oli vain muutamia osakkeita takaisinostoa varten. Niin lyhyt korkosuhde kuin päivien kattavuussuhde olivat kiivenneet korkeammalle yön aikana, mikä aiheutti hypyn osakkeiden hinnoissa matalasta 200 eurosta yli 1000 euroon.

Lyhyeksi myynti CFD:llä

eToron alustalla lyhyeksi myynti tapahtuu hinnanerosopimuksella (CFD). eTorossa CFD:tä käytettäessä välittäjä ja kauppias sopivat ehdoista etukäteen ja tasoittavat erotuksen keskenään transaktion päätyttyä ilman, että pohjana oleva omaisuuserä vaihtaa omistajaa. Jos välittäjällä on lisenssi ja se on säädelty toimija, tulee tämän tarjota asiakkaalle pörssiolosuhteet, jotka heijastavat todellista pörssiä mahdollisimman läheisesti. Tämän vuoksi CFD:n käyttäminen shorttauksessa näiden olosuhteiden täyttyessä ei aiheuta ristiriitaa tai korkoja.

Koska CFD toimii pörssistä itsenäisesti, yksittäiset kauppiaat voivat tehdä toimintoja, joita ei ole olemassa perinteisessä kaupankäynnissä. He voivat esimerkiksi avata lyhyen position (hyötyäkseen omaisuuserän hinnan laskusta) jopa omaisuuserille, joissa tätä mahdollisuutta ei ole tarjolla perinteisillä markkinoilla. Lisäksi CFD-kauppiaat voivat hyödyntää joustavia ”stop loss”- ja ”take profit” -komentoja, jotka pysäyttävät transaktion automaattisesti sen saavuttaessa ennalta määritellyn voitto- tai tappiopisteen.

Lyhyen ja pitkän position ero

Difference between long position and short position

Mitä eroa on piktällä ja lyhyellä positiolla? Puhuttaessa osakkeista ja optioista viitataan usein sijoittajaan, jolla on joko pitkä tai lyhyt positio. Vaikka pitkä ja lyhyt voivat taloudessa viitata moneen eri asiaan, tässä yhteydessä niillä viitataan pituuden sijaan siihen, mitä sijoittaja omistaa ja mitä tämän tulisi omistaa.

Pitkä positio arvopapereissa tarkoittaa, että omistat kyseisen arvopaperin. Sijoittajat säilyttävät pitkän positionsa siinä toivossa, että pörssin arvo nousee tulevaisuudessa. Pitkän position vastakohta on lyhyt positio.

Lyhyt positio tarkoittaa tavallisesti sellaisen osakkeen tai muun arvopaperin myymistä, jota et omista. Shorttaavat sijoittajat uskovat osakkeen hinnan laskuun. Jos hinta tippuu, voit ostaa osakkeen edullisempaan hintaan ja tehdä voittoa. Jos osakkeen hinta nousee ja ostat sen myöhemmin takaisin itsellesi korkeampaan hintaan, teet tappiota.

Pitkiä ja lyhyitä positioita käytetään erilaisten tulosten aikaansaamiseksi ja usein sijoittaja käyttää molempia positioita samanaikaisesti vivutukseen tai saamaan tuottoa arvopaperista.

Kuinka avata lyhyt positio eTorossa?

Alla kerromme käytännössä, kuinka voit avata lyhyen position eTorossa, jossa lyhyeksi myynti -asetus onnistuu jo muutamalla klikkauksella. Käytämme Facebookin osaketta esimerkkinä:

Vaiheet:

 • Valitse Facebook-toiminto
 • Klikkaa MYY-painiketta.

Tässä vaiheessa voit valita useita lyhyeksi myynti -asetuksia, kuten:

 • Hinta, jolla haluat avata positiosi. Se voi olla markkinahinta, jos haluat käydä suoraa kauppaa tai mikä tahansa muu itse määrittämäsi hinta;
 • Vivutus (vivutus, jota haluat käyttää);
 • Stop loss -tasosi;
 • Take profit -tasosi.
 • Kuinka shortata markkina – FB

Nyt sinun tarvitsee vain vahvistaa positiosi. Se ilmestyy näkyviin salkussasi merkinnällä “MYY FB”.

Miksi integroida lyhyeksi myynti osaksi kaupankäyntistrategiaasi?

Lyhyeksi myynti antaa kauppiaalle mahdollisuuden hyötyä hintamuutoksista, ei pelkästään niiden noustessa vaan myös niiden laskiessa. Tämä lisää huomattavasti kauppiaan käytettävissä olevia mahdollisuuksia.

Lyhyeksi myynti myös lisää markkinoiden likviditeettiä näin mahdollisesti laskien osakkeiden hintoja, parantaen tarjouskysynnän leviämistä ja auttaa hintojen löytämisessä.

Likviditeetti kuvaa sitä astetta, jolla omaisuuserä voidaan nopeasti ostaa tai myydä markkinoilla hintaan, joka kuvastaa sen olennaisarvoa. Käteistä pidetään maailmanlaajuisesti kaikkein likvideimpänä omaisuuseränä, sillä sitä voidaan erittäin nopeasti ja helposti vaihtaa muihin omaisuuseriin. Käsinkosketeltava varallisuus, kuten kiinteistöt, taide ja keräilyesineet ovat suhteellisen likvidejä.

Lyhytaikaisen osakemyynnin riskit ja edut osakemarkkinoilla

Benefits and risks of short selling on the stock market

On olemassa kolme pääsyytä miksi sijoittajat shorttaavat:

 • Spekuloidakseen ja hyötyäkseen osakkeesta, jonka hinnan he uskovat putoavan. Tämä on myös suosituin syy, miksi sijoittaja shorttaa osakkeen. Yhtiö on ehkä yliarvostettu tai se saattaa pian kertoa negatiivisia uutisia tai saada osakseen negatiivista julkisuutta – kaikki voivat laskea osakkeiden hintaa alaspäin. Tällaisessa tapauksessa lyhyt positio antaa mahdollisuuden tehdä helppoa rahaa, kunhan lopputulos osoittautuu oikeaksi. Onnistunut spekulaatio ei ole arvailua, vaan intensiivisen ja laajamittaisen tutkimuksen sekä oikean ajoituksen tulos. Historiallisesti osakemarkkinoiden suuntaukset ovat nousevia, joten shorttaajat uivat niin sanotusti vastavirtaan. Jos aggressiiviset sijoittajat shorttaavat osakkeen juuri oikeaan aikaan, he saattavat osua napakymppiin.
 • Suojatakseen pitkän position samoilla tai samankaltaisilla osakkeilla; tavallisesti sijoittajat shorttaavat osakkeita, koska he haluavat suojaa. Tässä tilanteessa he käyttävät suojautumista eräänlaisena ”vakuutuksena”. He ottavat sijoitusposition, joka suojaa mahdollisilta tappioilta. Jos sijoittaja esimerkiksi omistaa Yhtiö ABC:n osakkeita pitkäaikaisesti, tämä voi odottaa saavansa osinkoja, joilla turvata toimeentulo eläkeiässä. Neljännesvuosiraportti ei ehkä maalaa tilanteesta hyvää kuvaa ja saattaa laittaa analyytikot sekä välittäjät uudelleenarvioimaan osakkeiden arvoa ajaen hintaa alemmas. Shorttaaja avaa tällöin lyhyen position jo omistamilleen osakkeille. Näin hän niin sanotusti ”lukitsee” senhetkisen pörssihinnan omistamilleen osakkeille. Jos osakehinnat alkavat laskemaan, lyhyt positio nousee saman verran. Jos osakehinnat nousevat, sijoittaja tekee tappiota lyhyellä positiolla mutta hänen jo omistamansa osakkeet paikkaavat kyseisiä tappioita.
 • Hyötyä edullisemmasta verokohtelusta, jota Suomessa valvoo Finanssivalvonta.

Riskejä:

 • Rajoittamattomat mahdolliset tappiot, rajalliset tuotot: kun sijoittaja ostaa osakkeen, suurimpana riskinä on menettää koko osakkeeseen sijoitettu summa. Kun sijoittaja shorttaa osakkeen, mahdolliset tappiot ovat paljon suuremmat. Esimerkki: sijoittaja shorttaa osakkeen hintaan 20€/osake. Hän voi saada enimmillään 20 euroa mikäli osake nollautuu. Mutta entä jos osakkeen arvo kohoaa 100 euroon tai korkeammalle? Tällöin hän häviäisi vähintään 80 euroa kyseisessä transaktiossa. Siksi on tärkeää huolellisesti tutkia ja tarkkailla lyhyitä positioita ennen päätöksen tekoa.
 • Korkotasojen muutoksien vaikutus: useimmat sijoittajat lainaavat rahaa shortatakseen osakkeita ja jos kyseisten lainattujen varojen korkotaso nousee äkillisesti ja huomattavasti sijoittaja saattaa jäädä tappiolle. Tekijät, kuten osakkeiden saatavuus, vaikuttavat tasojen muutoksiin päivittäin. Mikä tahansa korkotason muutos vaikuttaa siis sijoittajan shorttaustranskation tuottoon tai tappioon.
 • Osakkeesi arvo saattaa nousta: jos olet jo shortannut osakkeen, mitä tapahtuu, kun sen arvo yllättäen nousee? Sinua saattaa harmittaa, mutta jos yrität paikata shorttauksen korkeammalla hinnalla, saatat päätyä kärsimään vielä suuremmista tappioista.

Videopelimyyjä GameStop (GME) on kuuluisin esimerkki viimeksi mainitusta, eli short squeezesta. Ketju oli tunnettu sen 5500 jälleenmyyntiliikkeen ansiosta Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopassa sekä Australiassa. Se kuitenkin kohtasi lisääntyvää kilpailua alan muuttuessa verkkokauppapohjaisemmaksi. Tämän vuoksi yhtiön toiminta oli kannattamatonta vuosina 2017-2020 ja sen osakkeiden arvo laski huhtikuussa 2020 alle 3$ per osake sen oltua yli 25 dollaria vain kolme vuotta aikaisemmin, asettaen yhtiön markkinapääoman reilusti alle miljardiin dollariin.

Fundamenttinäkymän ollessa kehno, monet hedge-rahastot asettivat positionsa osakkeen hinnan laskua ajatellen. Kyseisten lyhyiden positioiden koko oli valtava shortattujen osakkeiden määrän ollessa enemmän kuin kaikki yhtiön maksamattomat osakkeet yhteensä. Tämä niin kutsuttu ”short interest ratio” tai shortattujen osakkeiden osuus yhtiön kokonaisosakkeista, oli yli 100%. Mittava shorttaus oli yhtä suurta kuin GameStopin kuuden päivän kaupankäyntivolyymi yhteensä. Position koko oli ennennäkemätön ja heijasti hedge-rahastojen luuloa siitä, että mikään ei estäisi osakehintojen jatkuvaa laskua.

Kuitenkin loppuvuodesta 2020 GameStopista tuli suosittu sijoittajien keskuudessa, kuten sivustoilla r/wallstreetbets, ja ostovoima alkoi työntää osakehintoja ylös. Tämä pakotti hedge-rahastoja ostamaan osakkeita pörssistä kattaakseen valtavat lyhyet positionsa ja auttoi nostamaan osakkeita alle 20 dollarista lähes 350 dollariin tammikuun 2021 loppuun mennessä.

Muita mahdollisuuksia karhumarkkinoilla

Other opportunities in the event of a bear market

Karhumarkkinat (bear market) viittaa laajalle levinneeseen taantumaan omaisuuserien hinnoissa, joka on vähintään 20% viimeaikaisista korkeimmista summista. Tällaisia aikoja ei kannata toivoa, mutta vastaan taistelu voi olla vaarallista. Käymme nyt karhumarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Ajan saatossa Dow on jatkanut nousuaan huolimatta taloudellisista taantumista, terrorismista ja lukuisista muista kurjuuksista. Sijoittajien tulisi yrittää erottaa tunteet sijoituspäätöksien teosta. Mikä vaikuttaa valtavalta, maailmanlaajuiselta katastrofilta yhtenä päivänä saatetaan muutaman vuoden päästä muistaa pienenä takapakkina. Muista, että pelko on tunne, joka voi sumentaa rationaalisen arvionitikyvyn.

Kerrytä Dollari Cost Averaging (DCA) -strategialla

Talouskasvun hidastumisen aikana tärkeintä on muistaa, että miinusvuodet ovat tavallisia osakemarkkinoilla – ne ovat osa liiketoiminnan sykliä. Jos olet pitkän aikavälin sijoittaja (aikahorisontti yli 10 vuotta), yksi vaihtoehto on hyödyntää dollar cost averaging -strategiaa. Ostamalla osakkeita hinnasta piittaamatta pääset ostamaan niitä edullisesti markkinoiden ollessa matalalla. Pitkällä aikavälillä kulusi tasautuvat jättäen sinulle paremman kokonaisvalaisen osakkeen merkintähinnan.

Leiki kuollutta

Karhumarkkinoiden aikana karhut määräävät ja härät (bulls) eivät voi mitään. On parasta leikkiä kuollutta karhumarkkinoiden aikana – kuten tavatessasi oikean karhun metsässä. Vastaan laittaminen olisi vaarallista. Pysymällä rauhallisena ja harkittuja liikkeitä tehden et joudu karhun suihin.

Hajauta

Salkun hajauttaminen osakkeisiin, velkakirjoihin, käteiseen ja muihin vaihtoehtoisiin omaisuuseriin on hajautuksen ydin. Salkkusi pilkkominen riippuu riskinsietokyvystäsi, aikahorisontistasi, tavoitteistasi, jne. Jokaisen sijoittajan tilanne on erilainen. Kunnollinen varojen allokointisuunnitelma auttaa sinua välttämään samaan paikkaan sijoittamisesta aiheutuvat negatiiviset vaikutukset.

Sijoita vain sen verran kuin sinulla on varaa hävitä

Sijoittaminen on tärkeää, mutta niin on myös syöminen ja katto pään päällä. Ei ole järkevää sijoittaa lyhyen aikavälin varoja (kuten asuntolaina- tai ruokarahoja) osakkeisiin. Yleissääntönä sijoittajien ei tulisi koskea omaan pääomaansa, ellei sijoitushorisontti ole vähintään viisi vuotta, mieluummin enemmän. Koskaan tule sijoittaa enempää kuin on varaa hävitä. Muista, että karhumarkkinat sekä jo pienetkin muutokset voivat olla tuhoisia.

Käy kauppaa indekseillä ja ETF:llä

Indeksien kuten FTSE 100:n edustaessa yhtiön markkina-arvoa, ETF:t (exchange traded funds) seuraavat tietyn pörssin, kuten maan osakkeiden, indeksin tai sektorin suoriutumista. Kysyntä ja tarjonta -tekijöiden usein toimiessa karhumarkkinoiden laukaisimina ja vaikuttaen taloudellisiin olosuhteisiin, tarjoaa se mahdollisuuden hyötyä odotetuista hinnanvaihteluiden samankaltaisuudesta. Jos todellinen hinnanmuutos on odotusten vastainen, seuraa siitä tappioita.

Aseta stop loss

Stop-loss on komento, jonka ansiosta voit poistua positiosta automaattisesti, kun tietty epäsuotuisampi hinta saavutetaan. Jos shorttaat, stop loss -komentosi on korkeampi kuin position avaushinta. Tämä riskinhallintastrategia auttaa katkaisemaan tappioita pörssin suuntauksen ollessa epäsuotuisa.

Shorttaa

Putoavista hinnoista on mahdollista hyötyä. Lyhyeksi myynti, eli shorttaus, on yksi tällainen tapa. Shorttauksessa lainaat yhtiöin osakkeita tai ETF:iä ja myyt ne – toivoen pystyväsi ostamaan ne takaisin matalammalla hinnalla. Lyhyeksi myynti vaatii marginaalitilejä ja voi aiheuttaa harmillisia tappioita, mikäli markkinat nousevat.

Päätelmä

 • Lyhyeksi myynti on käytäntö, joka antaa kauppiaille mahdollisuuden avata positio, joka kasvattaa arvoaan, mikäli omaisuuserä arvo laskee.
 • Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa, että välittäjä lainaa kauppiaalle tietyn omaisuuserän, kuten tietyn määrän Yhtiö A:n osakkeita. Myyjä myy osakkeet välittömästi ja hintojen laskettua ostaa ne takaisin edullisempaan hintaan. Sitten hän palauttaa omaisuuserän takaisin välittäjälle ja pitää erotuksen itsellään.
 • eToron alustalla lyhyeksi myynti tapahtuu hinnanerosopimuksella (CFD)
 • CFD-kauppiaat voivat hyödyntää joustavia ”stop loss”- ja ”take profit” -komentoja, jotka pysäyttävät transaktion automaattisesti sen saavuttaessa ennalta määritellyn voitto- tai tappiopisteen.
 • Lyhyeksi myynti antaa kauppiaalle mahdollisuuden hyötyä hintamuutoksista, ei pelkästään niiden noustessa vaan myös niiden laskiessa.
 • Sijoittajat shorttaavat spekuloidakseen ja hyötyäkseen, suojatakseen pitkän position samoilla tai samankaltaisilla osakkeilla ja hyötyäkseen edullisemmasta verokohtelusta.
 • Riskeinä ovat rajoittamattomat mahdolliset tappiot, rajalliset tuotot sekä korkotasojen muutokset.
 • Pitkiä ja lyhyitä positioita käytetään erilaisten tulosten aikaansaamiseksi ja usein sijoittaja käyttää molempia positioita samanaikaisesti vivutukseen tai saamaan tuottoa arvopaperista.
 • Karhumarkkinat (bear market) viittaa laajalle levinneeseen taantumaan omaisuuserien hinnoissa, joka on vähintään 20 % viimeaikaisista korkeimmista summista.
 • Koskaan tule sijoittaa enempää kuin on varaa hävitä.

Rekisteröidy eToroon jo tänään ja aloita lyhyeksi myynti!


Nämä tiedot on tarkoitettu vain koulutustarkoitukseen eikä niitä pidä ottaa sijoitusneuvoina, henkilökohtaisena suosituksena tai tarjouksena tai pyyntönä ostaa tai myydä rahoitusinstrumentteja.
Tämä aineisto on laadittu huomioimatta erityisiä sijoitustavoitteita tai taloudellista tilannetta, eikä sitä ole laadittu riippumatonta tutkimusta suosittelevien lakien tai asetusten mukaisesti. Viittaukset rahoitusinstrumentin, indeksin tai sijoitustuotepaketin aiempaan kehitykseen eivät ole eikä niitä pidä pitää luotettavina tulevien tulosten indikaattoreina.
eToro ei takaa eikä vastaa tämän oppaan sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Varmista, että ymmärrät kaupankäyntiin liittyvät riskit ennen sijoituksen tekemistä. Älä koskaan sijoita enempää kuin olet valmis häviämään.