Kasvusijoittaminen

Jos olisit sijoittanut 10 000 dollaria S&P 500 -indeksiin vuonna 1986, sinulla olisi tänään noin 504 796 dollaria*. Tuotto lähes 5000 %. Ei huono! Jos kuitenkin tekisit saman NASDAQ 100 -indeksille (joka lanseerattiin vuonna 1986), olisit sen sijaan ansainnut 1 408 937 dollaria [olettaen, että molemmissa tapauksissa olisit sijoittanut kaikki osingot uudelleen]. Lähes 14 000 % samalla ajanjaksolla. Olisit kuitenkin maksanut ei-taloudellisen hinnan tästä korkeammasta tuotosta: valtavan volatiliteetin. 

NASDAQ 100:lla, joka on hyvä ”kasvun” välittäjä, on paljon korkeammat huiput ja pohjat kuin S&P 500 -indeksillä.

Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista.

Ja tämä toimii osana ”kasvusijoittajien” kannustinta. Valitse oikeat yritykset ja kasvusijoittaminen tuo sinulle paljon korkeamman tuoton. Mutta tarvitset myös hermoja laskusuhdanteiden läpikäyntiin. 

Mitä on kasvusijoittaminen?

Yrityksillä on tapana seurata samaa elinkaarta tulojen, voittojen ja kassavirran tuottamisessa:

  1. Aluksi he yrittävät vain löytää asiakkaita. Tässä vaiheessa (lanseeraus) he yleensä menettävät rahaa. Löytäessään asiakkaita ja sijoituksia (tai lainoja) jatkaakseen toimintaansa, he kasvavat. Meillä on nimi tämäntyyppisille yrityksille: startupit.
  2. Toisessa vaiheessa (kasvu) he yrittävät laajentaa toimintaansa. Jos tämä onnistuu, tulot voivat kasvaa erittäin nopeasti, ja myöhemmin tässä vaiheessa niistä voi tulla jopa kannattavia,tuottaen kassavirtaa.
  3. Seuraavassa vaiheessa (karsiutuminen) liiketoiminta kasvaa nopeasti, mutta ei niin nopeasti kuin aiemmin. Yrityksellä on lopulta vaikeuksia löytää uusia kasvutapoja.
  4. Toiseksi viimeisessä vaiheessa (kypsyys) yritys yrittää vain säilyttää status quon. Yleensä tässä vaiheessa yritys alkaa jakaa osinkoja sijoittajien palkitsemiseksi, koska osakekurssin arvonnousu on vaikea saavuttaa.
  5. Ja lopuksi (lasku), liiketoiminta alkaa kutistua ja lopulta sulkee ovensa. Tämä voi viedä vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Mutta joskus se on yllättävän nopeaa.

”Kasvusijoittamisella” (julkisilla markkinoilla) on taipumus keskittyä yrityksiin jossakin kohtaa vaiheita kaksi ja kolme. Näiden yritysten ei tarvitse olla teknologiayrityksiä! Historiallisia kasvualoja vuosikymmenten aikana ovat olleet: autot, hyödykkeet ja jopa matot. Mutta nykyisin kyseiset ovat usein teknologiayrityksiä, koska ne voivat skaalata toimintaansa nopeasti samalla kun ne säilyttävät tai parantavat voittomarginaaleja, toisin sanoen ei-teknologiayrityksen, kuten esimerkiksi hotelliketjun, laajentaminen vaatii suuria summia kiinteistön ostamiseen ja kaikkien ihmisten palkkaamiseen, jotka ylläpitävät näitä hotelleja. Teknologiayrityksen, kuten mobiilipelistudion, on vain saatava sovelluksensa saatavilla oleviksi lisämarkkinoilla.

Jos pystyt löytämään hyvän yrityksen hyvään hintaan, kasvusijoittaminen voi olla tehokas tapa kasvattaa sijoitustuottoasi. Liiketoiminnan nopea kasvu merkitsee nopeaa osakekurssin kasvua. Korkeakatteinen liiketoiminta tarkoittaa runsaasti ylimääräistä rahaa kasvun nopeuttamiseen, osakkeiden takaisin ostoon tai säästämiseen pahan päivän varalta. Mutta tämäntyyppiset yritykset voivat myös olla uskomattoman riskialttiita. Erityisesti ne, jotka ovat lähimpänä elinkaaren vasenta puolta (ks. yllä oleva taulukko). Ei ole varmaa, että yritys, jolla on valtava liikevaihdon kasvu, olisi jonain päivänä kannattava, ja pienet virheet voivat tuhota vielä lapsenkengissä olevia yrityksiä. Markkinoilla on taipumus odottaa räjähdysmäistä kasvua, joten kaikki merkit hidastumisesta huolestuttavat sijoittajia.

Kasvu- vs arvosijoittaminen

Kuulet usein ihmisten puhuvan arvo- vs kasvuosakkeista. Tämä voi olla harhaanjohtavaa. Vuosikymmenten aikana ”arvon” määritelmä on kehittynyt, ja nykyään on olemassa useita alakategorioita. Yksinkertaisimmillaan voit kuitenkin määritellä kunkin seuraavasti:

Arvo: yritykset, joiden osakekurssi omaa hyvän arvon, koska se on alle kyseisen liiketoiminnan käyvän arvon.

Kasvu: yritykset, jotka kasvattavat liikevaihtoa ja/tai voittoa erittäin nopeasti, ja tämän odotetaan jatkuvan.

Yritys voi olla sekä arvo- että kasvusijoitus. Tämä voi olla melko yleistä bear-markkinoilla. Se on harvinaisempaa jatkuvilla bull-markkinoilla. Monivuotisilla bull-markkinoilla saatat joutua tyytymään ”Kasvuun kohtuulliseen hintaan”, vaikka hyvän arvon kasvuinvestointeja ilmaantuukin silloin tällöin.

Yhteenvetona

Kasvusijoittajat sijoittavat tyypillisesti nuorempiin yrityksiin, joiden liikevaihdon ja tuottojen odotetaan kasvavan keskimääräistä markkinaosanottajaa nopeammin. Tässä kategoriassa on laaja kirjo yrityksiä. Vain muutaman vuoden ikäisistä ja vielä kannattamattomista yrityksistä monen miljardin dollarin yrityksiin. Näihin sijoituksiin liittyvä volatiliteetti on yleensä suurempi kuin ei-kasvualueilla. Joskus paljon korkeampi. 

Nuoremmat ja kokemattomammat yritykset voivat olla erittäin riskialttiita sijoituksia. Mutta on myös mahdollisuus, että niistä tulee seuraavan vuosikymmenen FAANG-yrityksiä. Se on jokaisen kasvusijoittajan unelma. Mutta se ei tarkoita, että sinun pitäisi jättää kotitehtäväsi tekemättä!

Tämä viestintä on tarkoitettu vain tiedotus- ja koulutustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää sijoitusneuvona, henkilökohtaisena suosituksena, tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä rahoitusvälineitä. Tämä materiaali on laadittu ottamatta huomioon yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteita tai taloudellista tilannetta, eikä sitä ole laadittu riippumattoman tutkimuksen edistämiseksi lain ja säännösten mukaisesti. Viittaukset rahoitusvälineen, indeksin tai paketoidun sijoitustuotteen aiempaan tai tulevaan kehitykseen eivät ole eikä niitä tule pitää luotettavana indikaattorina tulevista tuloksista. eToro ei esitä eikä ota vastuuta tämän julkaisun sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä.