Mitä ESG-pisteet ovat ja miten niitä voi hyödyntää? eToron ESG-opas

Tieto on valtaa, ja sijoittajat tarvitsevat mahdollisimman paljon laadukasta tietoa tehdessään sijoituspäätöksiä. Huomion siirtyessä kohti eettisempiä ja kestävämpiä liiketoimintakäytäntöjä – ei vain paremman maailman vuoksi, vaan myös riskien välttämiseksi – yritysten avoimempi toiminta näillä alueilla on elintärkeää. Tämän kehityssuunnan lähtökohdat tunnetaan nimellä ESG.

Katsotaanpa tarkemmin, mikä ESG on ja miten ESG-pisteet voivat auttaa päättämään, kuuluuko tietty yritys salkkuusi.

Mikä on ESG?

Myös vastuullisena sijoittamisena, eettisenä sijoittamisena ja sosiaalisesti vastuullisena sijoittamisena tunnetun ESG:n alkukirjaimet tarkoittavat ympäristöä, sosiaalisia vaikutuksia ja hallintoa (Environmental, Social, Governance) — tekijöitä, joiden mukaan yritysten suorituskykyä voidaan arvioida ja antaa numeerinen luokitus.

ESG on yksi tämän päivän suurimmista sijoitustrendeistä. Lähes 80 % sijoittajista pyrkii tukemaan tai ottaa huomioon kestäviä sijoitusstrategioita. Myös instituutioista 80 % integroi ESG-näkökohdat sijoitusprosesseihinsa, ja vuodesta 2020 lähtien 88 %:lla julkisesti noteeratuista yhtiöistä on ESG-aloitteita.

Lue lisää ESG:stä

Kuinka voit käyttää ESG-pisteitä sijoituspäätöksissäsi?

Kun pohdit salkkuusi lisättäviä osakkeita, ESG-pisteet, jotka tunnetaan myös nimellä ESG-luokitukset, tarjoavat yrityksestä sellaista lisätietoa, jota ei tavallisesti oteta huomioon perinteisessä talousanalyysissä. Tekijät, kuten vaikutukset ilmastonmuutokseen ja ihmisoikeuksiin, voivat vaikuttaa merkittävästi yrityksen osakkeen kehitykseen.

Vaikka sijoituspäätöksiä ei kannata tehdä pelkästään ESG-pisteiden perusteella, niillä voi olla arvokas rooli tutkimus- ja sijoituspäätösprosessissa. ESG-pisteet voivat auttaa sijoittamaan yrityksiin, joiden kestävän kehityksen käytännöt antavat paremmat mahdollisuudet menestyä pitkällä aikavälillä. Ne voivat myös auttaa välttämään yrityksiä, joiden liiketoimintatavat ovat kyseenalaisia tai riskialttiita.

Sijoittajana voit käyttää ESG-pisteitä apunasi usein eri tavoin saadaksesi lisätietoa yrityksen kestävästä kehityksestä:

  • ESG-pisteet voivat tarjota täydentäviä näkemyksiä yrityksestä perinteisen talousanalyysin lisäksi.
  • ESG-pisteitä voidaan käyttää suodattimena päättäessäsi, mitä osakkeita salkkuusi lisätään. Sijoittaja voi esimerkiksi päättää sijoittaa vain niihin yrityksiin, joilla on korkea ESG-pistemäärä.
  • ESG-pisteet voivat toimia muutoksen ilmaisimena tai seurantatyökaluna. Esimerkiksi, yrityksen ESG-pisteiden lasku voi antaa signaalin tutkia, mikä on saanut aikaan muutoksen.

Miten ESG-luokitukset lasketaan?

Yritystiedot, tutkimukset ja analyysit kuuluvat todennäköisesti jo sijoittajan sanavarastoosi. Aivan kuten markkina-analyysi arvioi yrityksen taloudellisia tietoja osakkeen luokittelussa, ESG-pisteet ottavat huomioon tiettyjä tekijöitä, jotka kuvastavat sitä, miten yritykset ottavat huomioon kestävän kehityksen.

ESG-kokonaispistemäärä on kolmen erillisen pistemäärän yhdistelmä, yksi kullekin luokalle:

  • Ympäristötekijät ottavat huomioon yrityksen toimenpiteet luonnonsuojelun kannalta, kuten energiatehokkuustason, hiilidioksidipäästöt, ilman ja veden saastumisen, jätehuoltokäytännöt ja luonnonvarojen kulutuksen.
  • Sosiaaliset tekijät tarkastelevat yrityksen ihmisiä ja yhteisöä koskevia käytäntöjä, kuten ihmisoikeuksia ja työstandardeja, työpaikan monimuotoisuutta, tietosuojakäytäntöä ja humanitaarista panosta.
  • Hallintotekijät mittaavat yrityksen johtamisen tasoa, kuten hallituksen kokoonpanoa, johtajien palkkoja, lobbauskäytäntöjä ja korruption ehkäisypolitiikkaa.

ESG eTorossa

eToro on parhaillaan ottamassa käyttöön uutta ominaisuutta, joka tarjoaa ESG-pisteet tuhansille osakkeille, jotta käyttäjämme pääsevät helposti käsiksi tähän arvokkaaseen tietoon selkeässä muodossa. Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain, joten jos et vielä näe ESG-pisteitä sovelluksessasi, älä huoli — ne ovat tulossa pian.

Valitettavasti sijoittajien päätöksenteon tueksi ei ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä ESG-pisteytysjärjestelmää, ja ESG-mittarit voivat olla melko subjektiivisia riippuen siitä, kuka ne laskee. Varmistaaksemme, että eToron pisteet ovat mahdollisimman luotettavat ja ne perustuvat tarkkoihin tietoihin, olemme aloittaneet yhteistyön ESG Bookin kanssa.

ESG Book on maailman johtava ESG-tietoanalytiikan toimittaja, jota johtavat rahoituslaitokset käyttävät maailman suurimpien yritysten kestävän kehityksen suorituskyvyn mittaamisessa. Yritys yhdistää huipputeknologian ja -tutkimuksen saadakseen nämä tiedot laajemmin yleisön saataville. ESG Book ottaa jatkuvasti huomioon yritysten itsensä ilmoittamat tiedot (julkaistaan vuosittain) sekä uutiset ja kansalaisjärjestöjen signaalit. Tämä mahdollistaa pisteiden tasapainottamisen päivittäin ja heijastaa muutoksia yrityksen kestävän kehityksen toiminnassa, ja näin ollen kaikki pistemäärän muutokset näkyvät välittömästi eToro-alustalla.

eToron ESG-pisteytysjärjestelmä hyödyntää käyttäjäystävällisesti ”liikennevalojen” värimaailmaa:

  • Vihreä pistemäärä tarkoittaa, että yritys on alansa johtava ESG-tekijöidensä puolesta.
  • Keltainen pistemäärä tarkoittaa, että yrityksen ESG-tekijät ovat alansa keskitasoa.
  • Punainen pistemäärä tarkoittaa, että yrityksellä on huono ESG-luokitus suhteessa toimialaansa.

Miksi ESG?

ESG:stä on tulossa yhä suositumpi mittari, koska me globaalina yhteiskuntana annamme ESG-kysymyksille paljon enemmän painoarvoa kuin koskaan aikaisemmin. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että ESG-ystävällisemmillä yrityksillä on taipumusta tuottaa vakaampia taloudellisia tuloksia ajan kuluessa. Näin ollen sijoittajat ottavat huomioon ESG:n sekä mahdollisuutena välttää riskejä että potentiaalisesti paremman pitkän aikavälin tuoton lähteenä. Ota selvää, kuinka voit käyttää ESG-pisteitä sijoituspäätöksiä tehdessäsi.

Tutustu ESG:hen eTorossa

Tämä viestintä on tarkoitettu vain yleistiedoksi ja oppimiseen, eikä sitä tule käsittää sijoitusneuvona, henkilökohtaisena suosituksena tai tarjouksena tai pyyntönä ostaa tai myydä mitään rahoitustuotteita. Viestintä on valmisteltu ottamatta huomioon tavoitteitasi, taloudellista tilannettasi tai tarpeitasi. Viittaukset aikaisempiin tuloksiin ja tuleviin viittauksiin eivät ole, eikä niitä tule pitää luotettavana indikaattorina tulevista tuloksista. eToro ei esitä eikä ota vastuuta tämän julkaisun sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä.