Joillakin ihmisillä saattaa yhä olla sellainen mielikuva, että vastuullinen sijoittaminen ja eettinen sijoittaminen johtaisivat heikompiin tuottoihin. Todellisuudessa rahanteko ja eettinen sijoittaminen eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan tilanne on täysin päinvastainen. Tutkimukset paljastavat, että vastuullisen sijoittajan kohdalla tuotto-odotukset ovat usein paremmat kuin sijoittajilla, jotka jättävät eettiset seikat huomioimatta.

Mutta mitä vastuullinen sijoittaminen ja eettinen sijoittaminen sitten ovat? Entä mitä tarkoittavat termit ESG-sijoittaminen, SRI-sijoittaminen ja Impact-sijoittaminen? Tässä artikkelissa me syvennymme näihin kysymyksiin.

Sisällysluettelo

Mitä eettinen sijoittaminen tarkoittaa?

Yritysten yhteiskuntavastuun kolme tukipilaria

SRI ETF -sektori kasvattaa suosiotaan

Vihreä sijoittaminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet

Eettinen sijoittaminen ja siihen liittyvät strategiat

Mitä eettinen sijoittaminen tarkoittaa?

Eettisen sijoittajan tavoitteena on sekä salkun tuotto- ja riskiprofiilin parantaminen että ympäristöön liittyvien, yhteiskunnallisten ja hallinnollisten elementtien huomioiminen. Kun päätät sijoittaa, sinulla on aina samanaikaisesti mahdollisuus vaikuttaa. Jokainen sijoittaja tekee päätöksensä täysin omatoimisesti omiin arvoihinsa perustuen, mutta ainakaan mahdollisten tappioiden pelon ei kannata antaa ohjata omaa toimintaa.

Kun päätät aloittaa sijoitustoiminnan, päällimmäisenä ajatuksena on rahanteko; jokainen lähtee sijoittamaan tavoitellakseen voittoa. Monet aloittelevat sijoittajat saattavat mieltää sanat ”vastuullinen sijoittaminen” ja ”eettinen sijoittaminen” kuitenkin siten, että ne ovat yhtä kuin rahan jättäminen pöydälle. Tämä on sinällään ymmärrettävä ensitulkinta, sillä rahaa tehdään usein esimerkiksi ympäristöstä piittaamatta. Vastuullinen sijoittaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että joutuisit tinkimään tuotosta.

Jokainen toimii omien arvojensa mukaisesti. Mikäli sinulle muiden ihmisten ja maailman hyvinvointi ovat tärkeitä asioita, tällöin ESG-sijoittaminen, SRI-sijoittaminen ja etenkin Impakti-sijoittaminen ovat sinua varten. Ennen kuin lähdet mukaan sijoitustoimintaan, kannattaa käydä läpi itselle tärkeimmät prioriteetit.

Ympäristöön liittyvä, yhteiskunnallinen ja hallinnollinen eli ESG-sijoittaminen

ESG-sijoittaminen on lyhenne englanninkielisistä sanoista ”environmental”, ”social” ja ”governance”. ESG-sijoittamisessa otetaan huomioon ympäristöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja hallinnolliset elementit. Eettisen sijoittamisen kautta sijoittajat hakevat sekä hyviä sijoitustuottoja että valmistautuvat myös viranomaistahojen asettamiin muuttuviin vaatimuksiin. Vaikka eettiset asiat otetaan huomioon ESG-sijoituksia tehdessä, ensikädessä ne määrittävät yrityksen tai rahaston kannattavuuden, eikä huomiota kiinnitetä yhtä paljon niiden potentiaaliin vaikuttaa.

ESG-sijoittaminen

Jokaisella sijoittajalla on omat syynsä lähteä mukaan ESG-sijoittamiseen, ja monesti näitä syitä on useampi kuin yksi. Yleisesti ottaen ESG-vastuuta kantavat yhtiöt vaikuttavat positiivisesti yhteiskunnallisiin, hallinnollisiin ja ympäristöön liittyviin asioihin omien tuotteidensa ja tarjoamiensa palveluiden kautta. Yritysten tavoitteena on minimoida omalla toiminnallaan negatiiviset vaikutukset edellä mainittuihin kolmeen elementtiin. Esimerkki tällaisesta sijoituskohteesta voi olla uusiutuvaan energiaan voimansa keskittävä teknologia-alan yritys.

Yhteiskunnallisesti vastuullinen sijoittaminen (SRI)

Sosiaalisesti tai yhteiskunnallisesti vastuullinen sijoittaminen tunnetaan lyhenteellä SRI, joka tulee englanninkielisestä termistä Socially Responsible Investing. Ero ESG-sijoittamiseen on se, että ESG-sijoittamisessa rahat sijoitetaan yrityksiin, jotka sekä minimoivat negatiivisia vaikutuksia että tuovat toiminnallaan myös positiivisia elementtejä yhteiskunnalle. SRI-sijoittamisessa sen sijaan vältellään sijoittamista suoraan yhteiskuntaan negatiivisesti vaikuttaviin yhtiöihin. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi sellaiset, jotka vaikuttavat negatiivisesti ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Tälle listalle on historian saatossa voitu lukea muun muassa tupakointiin, vedonlyöntiin ja alkoholiin liittyvät yhtiöt.

Impact-sijoittaminen

Impact-sijoittaminen liippaa hyvin läheltä ESG-sijoittamista. Siinä, missä ESG-ajatusmaailman omaava sijoittaja tai yritys pyrkii tuottamaan myös positiivisia asioita yhteiskunnalle, impakti-sijoittamisessa se ohjaa toimintaa. Kaiken keskiössä on edelleen myös rahan tekeminen, mutta sijoituskohteet eli yritykset, joihin sijoitetaan, pyrkivät vaikuttamaan maailmaan myönteisesti, jopa voiton tekemisenkustannuksella.

Millainen on impakti-sijoittamiseen soveltuva yritys? Sellainen, joka pyrkii aktiivisesti edistämään ratkaisuja keskeisiin ongelmiin. Yritys voi esimerkiksi pyrkiä pienentämään hiilijalanjälkeä tuotteidensa ja palvelujensa kautta, mikä vaikuttaa tulevien sukupolvien elämään.

Yritysten yhteiskuntavastuun kolme tukipilaria

ESG-sijoittamiseen vaikuttavat kolme päätekijää, jotka tunnetaan myös yrityksen kestävän kehityksen tukipilareina.

Yritysten yhteiskuntavastuun kolme tukipilaria

  • Ympäristö: Ympäristöystävällisiin yrityksiin sekä niiden tuotteisiin ja palveluihin sijoittaminen on tärkeä aihe. ESG-sijoittamisessa on pitkälti kyse ympäristöstä ja sen hyvinvoinnista. ESG-sijoittaja voi sijoittaa rahansa esimerkiksi yrityksiin, jotka eivät tee eläinkokeita, keskittyvät muovijätteen määrän hillitsemiseen tai ilmastonmuutoksen hidastamiseen.
  • Yhteiskunta: Yhteiskunnallisiin asioihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota, sillämaailma on digitalisoitunut, ja esimerkiksi sosiaalinen media nostaa esiin asioita, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Yhteiskunnalliset asiat vastuullisessa sijoittamisessa liittyvät esimerkiksi yrityksiin, jotka nostavat esille ihmisoikeusongelmia ja korostavat työntekijöiden hyvinvointia.
  • Hallinto: Millainen yritys on kyseessä, miten sitä johdetaan ja kuka tai ketkä ovat yrityksen johdossa? Nämä ovat konkreettisia esimerkkejä niistä asioista, joihin ESG-sijoittaminen keskittyy. ESG-sijoittaja haluaa sijoittaa rahansa yrityksiin, jotka korostavat nimityksissään ihmisten monimuotoisuutta, maksavat työntekijöilleen asiallista palkkaa ja tekevät toiminnastaan läpinäkyvää.

SRI ETF -sektori kasvattaa suosiotaan

Mitä tarkoittaa SRI ETF -sektori, ja miksi siitä on tullut yhä suositumpi sijoituskohde? Mistä puhutaan, kun mainitaan eettinen sijoittaminen ETF?

SRI ETF -sektori kasvattaa suosiotaan

Nuoret sukupolvet ovat yhä enenevissä määrin kiinnostuneita vastuullisesta sijoitustoiminnasta. Tämä trendi on näkynyt myös SRI ETFsektorilla. Tarjolle on tullut uusia pörssinoteerattuja rahastoja, jotka on luotu vastaamaan erityisesti nuorten sijoittajien tarpeisiin ja siten alan muuttuviin trendeihin. Tällainen rahasto voi keskittyä esimerkiksi uusiutuvaan energiaan tai johtoportaan monimuotoisuuteen panostaviin organisaatioihin.

SRI ETF -sektorin suosion kasvu perustuu myös siihen, että ainakin osa tutkimustuloksista osoittaa vastuullisuuden ja positiivisten tuotto-odotuksien kulkevan käsi kädessä. Sijoittaja voi siis halutessaan olla vastuullinen ja samalla säilyttää mahdollisuuden voiton tekemiseen.

Vihreä sijoittaminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet

Oli sinun periaatteesi sijoittamisen suhteen sitten oman osuutesi hoitamineneettisesti, uskonnollinen tai poliittinen vakaumuksesi tai haluat vain lisätä uusia jännittäviä kohteita portfolioosi, tarjolla on monia eettisiä sijoitussektoreita. Kuuntele siis sydäntäsi tai ota kohteeksesi vihreä sijoituskohde, jolla on mahdollisuus menestyä maailmanlaajuisessa keskustelussa kestävästä kehityksestä, niin tulevaisuus näyttää valoisalta.

Vihreä sijoittaminen ja sen tarjoamat mahdollisuudet

Tässä on lyhyt yhteenveto erilaisista sektoreista, joista voit aloittaa vihreän sijoittamisen. Kuten minkä tahansa sijoituskohteen kohdalla, tee taustatyö aina huolellisesti löytääksesi juuri sinulle parhaiten sopivan sektorin.

Eettinen sektori Sijoitusmahdollisuus
Vesi Zacks Global Water Index
Tuulivoima General Electric (GE)
Aurinkoenergia Sunrun (RUN)
Päästöjen hillitseminen Republic Services (RSG)
Jätteiden vähentäminen Covanta Holdings (CVA)

Vihreä sijoittaminen saattaa olla aikaavievää, sillä juuri haluamasi sijoituskohteen löytäminen vaatii paljon tutkimustyötä. Mikäli vihreät arvot ovat lähellä sydäntäsi tai haet mahdollisesti tuottoisaa sijoituskohdetta, tällöin aika kannattaa etsiä omasta kalenterista. Yksi potentiaalinen vaihtoehto on vihreä rahasto, mikäli rahastosijoittaminen on sinun juttusi. Vihreään sijoittamiseen voi lähteä mukaan esimerkiksi eToron CopyPortfolios-palvelun kautta.

Eettinen sijoittaminen ja siihen liittyvät strategiat

Eettinen sijoittaminen on pinnalla, ja erityisesti uudet sukupolvet perustavat sijoitustoimintansa isoilta osin vastuullisen sijoittamisen sektorille. Mitkä ovat ne sijoitusstrategiat, joilla toimia nimenomaan vastuullisen sijoittamisen parissa menestyksekkäästi? Onko esimerkiksi vastuullinen rahasto ja siihen sijoittaminen vaihtoehto?

  • ESG screening eli ESG-arvottaminen: Tässä strategiassa sijoittaja tai salkunhoitaja perehtyy yrityksen tai rahaston toimintaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnollisiin asioihin liittyvien elementtien kautta. Yrityksen toiminnan arvottamisen perusteella saadaan selville, millaisia tuottoja yritykseen sijoittamalla voidaan saada. Tässä strategiassa tuotot ajavat kuitenkin moraalin edelle.
  • Negative screening eli negatiivinen arvottaminen: Tässä sijoitusstrategiassa on kyse samoihin elementteihin keskittymisestä kuin ESG-arvottamisessa, mutta katseet suunnataan hieman pidemmälle. Mikäli taustatyön perusteella selviää, että kolmen tukipilarin osalta toiminta on negatiivista, tällöin yritykseen ei sijoiteta.
  • Positive screening eli positiivinen arvottaminen: Positiivisen arvottamisen sijoitusstrategia keskittyy ennen kaikkea siihen, että tavoitteena on löytää yrityksiä tai rahastoja, jotka eivät vain ehkäise negatiivisia vaikutuksia, vaan vaikuttavat positiivisesti edellä mainittuihin tukipilareihin.
  • Engagement investing eli vaikuttuvuussijoittaminen: Tässä sijoitusstrategiassa ei ole kyse tietynlaisia arvoja noudattavien yritysten metsästämisestä, vaan arvojen muuttamisesta sisältäpäin. Sijoittaja pyrkii vaikuttamaan sen yrityksen arvoihin, mihin hän on jo sijoittanut rahojaan. Vaikuttavuussijoittaminen on todella haastavaa, koska useinkaan sijoittajalla ei ole riittävän suurta omistusoikeutta yhtiöstä tai rahastosta.
  • Impact investing eli impaktisijoittaminen: Impaktisijoittaminen on erittäin suoraviivaista: vastuullinen sijoittaminen eli eettinen sijoittaminen on kaiken keskiössä. Tätä strategiaa käyttäessään sijoittaja laittaa rahansa likoon ainoastaan yrityksiin ja rahastoihin, joiden ehdoton pyrkimys on vaikuttaa positiivisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon.

Eettinen sijoittaminen Suomessa

Eettinen sijoittaminen Suomessa on mahdollista aivan samalla tavalla kuin muualla maailmassa. Suomessa lukuisat sijoittajat tekevätkin nykyisin usein vastuullisia päätöksiä sijoituskohteiden osalta. Myös Suomen Pankin vuonna 2019 allekirjoittama Yhdistyneiden kansakuntien sopimus kuvastaa sitä, että vastuullinen sijoittaminen on Suomessa tärkeä asia. Sijoittajana sinulla on mahdollisuus sijoittaa suomalaisiin tai ulkomaalaisiin yhtiöihin tai rahastoihin, jotka kunnioittavat esimerkiksi vihreitä arvoja tuotteissaan tai palveluissaan.

eToro on palvelu, jonka kautta eettinen sijoittaminen on helppoa. Kohteesi voi olla vastuullinen rahasto tai rahastot, kuten myös suoraan vastuullisiin yrityksiin sijoittaminen. ESG-sijoittaminen on positiivinen asia monestakin näkökulmasta katsottuna.

Vastuulliseen kaupankäyntiin pääset käsiksi eTorossa.


Nämä tiedot on tarkoitettu vain koulutustarkoitukseen eikä niitä pidä ottaa sijoitusneuvoina, henkilökohtaisena suosituksena tai tarjouksena tai pyyntönä ostaa tai myydä rahoitusinstrumentteja.
Tämä aineisto on laadittu huomioimatta erityisiä sijoitustavoitteita tai taloudellista tilannetta, eikä sitä ole laadittu riippumatonta tutkimusta suosittelevien lakien tai asetusten mukaisesti. Viittaukset rahoitusinstrumentin, indeksin tai sijoitustuotepaketin aiempaan kehitykseen eivät ole eikä niitä pidä pitää luotettavina tulevien tulosten indikaattoreina.
eToro ei takaa eikä vastaa tämän oppaan sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Varmista, että ymmärrät kaupankäyntiin liittyvät riskit ennen sijoituksen tekemistä. Älä koskaan sijoita enempää kuin olet valmis häviämään.