Sääntely ja toimilupa

eToron välityspalveluja tarjoavat

eToro (Europe) Ltd. (”eToro Europe”), joka on rekisteröity kyproslainen sijoitusyhtiö (Cypriot Investment Firm, CIF). Yhtiön yritystunnus on HE200585. eToro Europen toimintaa sääntelee Cyprus Securities & Exchange Commission (CySEC) lisenssinumerolla 109/10.

Isossa-Britanniassa eToro (UK) Ltd. (”eToro UK”), yritystunnus 7973792, on Financial Conduct Authorityn (FCA) valtuuttama ja sääntelemä yhtiö viitenumerolla 583263.

eToro Europe ja eToro UK toimivat rahoitusmarkkinadirektiivin (MiFID) alaisina ja noudattavat sitä.

Australiassa eToron rahoituspalvelujen ja -tuotteiden tarjoajana on eToro AUS Capital Pty Limited (”eToro Australia”), ABN 66 612 791 803. eToro Australialla on Australian rahoituspalvelulisenssi (AFSL) nro 491139, jonka on myöntänyt Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Valitsemasi rahoitustuotteen mukaan eToro Australia voi toimia joko rahoitustuotteen päämiehenä ja näin ollen liikkeeseenlaskijana tai vaihtoehtoisesti edustajana. Napsauta tästä lukeaksesi lisätietoja niistä palveluista ja sijoitusvälineistä, jotka eToro Australia on toimilupansa nojalla valtuutettu tarjoamaan.

Varojen talletus tilillesi

Kuinka nostat rahaa eToro-tililtäsi

Valitusten käsittelyä koskevat menettelytavat

Markkina-ajat ja maksut

Vipuvaikutus ja marginaali

eToron evästekäytäntö 

eToron sosiaalista kaupankäyntiä koskeva tietosuojakäytäntö 

Yleinen riskivaroituslausunto

Käyttöehdot

 

eToro ja välittäjät

Rekisteröityessäsi hyväksymäsi palveluehdot määrittävät, mitä eToro-yritystä ja sääntelykehystä sinuun sovelletaan.  Nämä tiedot ilmoitetaan myös tiliasetuksissa.

Rahoitusmarkkinadirektiivi (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) on Euroopan Unionin laki, joka määrittelee yhtenäiset säännökset sijoituspalveluille Euroopan talousalueella. Direktiivin päätavoitteina on kilpailun lisääminen ja asiakkaiden suojelu sijoitusmarkkinoilla. Sekä eToro UK:n että eToro Europen toiminta ja palvelut ovat MiFID-direktiivin vaatimusten mukaisia. Kaikki dokumentaatio ja menettelytavat ovat yhdenmukaisia MiFID-direktiivin sääntöjen kanssa.

eToro (Europe) Ltd.

eToro Europe, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol, Kypros, tarjoaa toimilupansa nojalla seuraavia sijoituspalveluja: yhtä tai useampaa rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen, toimeksiantojen toteuttaminen asiakkaiden lukuun, kaupankäynti omaan lukuun, salkunhoito ja sijoitusneuvonta. Sen toimilupa kattaa myös oheispalveluina rahoitusvälineiden säilyttämisen ja hoidon, mukaan lukien säilytyspalvelut ja muut asiaan liittyvät palvelut.  Toimiessamme asiamiehenä käytämme asiakkaidemme toimeksiantojen toteuttamiseen jotain muuta toteuttavaa välittäjää, joka voi olla myös eTorosta erillinen kolmas osapuoli.

Seuraavista linkeistä pääset lukemaan tiedot eToro Europen toimiluvan kattamista palveluista ja rahoitusvälineistä kokonaisuudessaan: Sijoituspalvelut ja Oheispalvelut.

eToro (UK) Ltd.

eToro UK, jonka virallinen osoite ja pääasiallinen toimipaikka sijaitsee osoitteessa 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB , on toimilupansa nojalla valtuutettu käymään kauppaa tai tekemään järjestelyjä edustajana tai päämiehenä täsmäytetyn kaupankäynnin periaatteen mukaisesti ja pitämään hallussaan asiakkaiden varoja. eToro UK palvelee sinua edustajana ja käyttää asiakkaidemme toimeksiantojen toteuttamiseen muita toteuttavia välittäjiä, mukaan lukien eToro Europe ja eTorosta erilliset kolmannet osapuolet.

Lue kattavat tiedot niistä palveluista ja sijoitusvälineistä, jotka eToro UK on toimilupansa nojalla valtuutettu tarjoamaan napsauttamalla tästä

eToro AUS Capital Limited.

eToro Australia, jonka virallinen osoite on Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000 Australia, on toimilupa tarjota rahoituspalveluja eri rahoitustuotteille joko päämiehenä tai edustajanasi. Toimiessamme välittäjänä käytämme jotain muuta toteuttavaa välittäjää, joka voi olla eToro Europe tai eTorosta erillinen kolmas osapuoli. Napsauta tästä lukeaksesi lisätietoja niistä palveluista ja sijoitusvälineistä, jotka eToro Australia on toimilupansa nojalla valtuutettu tarjoamaan.

Gleneagle Asset Management Ltd.

GAML, jonka virallinen osoite on Level 27, 25 Bligh Street Sydney NSW 2000 Australia, on oikeutettu toimimaan vastuullisena entiteettinä eli sillä on lupa ylläpitää rekisteröityä hallinnoitua sijoitusohjelmaa vuoden 2001 Corporation Act 5C -lain nojalla. Rekisteröityä järjestelmää (eToro Service) ARSN 637 489 466 hoitaa GAML ja mainostaa eToro Australia. Rahoitustuotteisiin sijoittaminen hallinnoidun sijoitusohjelman kautta ei johda niiden perustana olevien omaisuuserien omistukseen. Hallinnoidulla sijoitusohjelmalla on laillinen omistusoikeus ja sinulla on sijoittajana suotuisa omistus eli rahoitustuotteita säilytetään puolestasi. GAML käyttää transaktioissa toista toteuttavaa välittäjää, mukaan lukien eToro Europea tai erillistä kolmatta osapuolta.

Copy Trading (muut kuin yhdysvaltalaiset)

CopyTrading™-palvelun avulla voit ohjeistaa meitä luomaan automaattisesti toimeksiantoja tilillesi perustuen valitsemasi toisen eToro-käyttäjän (”Lead Trader”) toteuttamiin kauppoihin. CopyTrading™-palvelun tarjoaa sinulle eToro Europe (sen järjestää paikallinen eTorotoimiluvan saanut palveluntarjoaja, mikäli eToro Europe ei ole paikallinen palveluntarjoajasi). Ennen kuin voit käyttää CopyTrading™-palvelua, eToro Europe arvioi sen sopivuuden sinulle antamiesi tietojen perusteella. Tämän arvioinnin perusteella CopyTrading™-toimiasi voidaan rajoittaa tai ne voidaan estää kokonaan. Oikeus käyttää CopyTrading™-palvelua ei missään olosuhteissa tarkoita sitä, että jokin eToroon kuuluva yritys on ilmoittanut sen olevan sinulle sopiva palvelu, emmekä myöskään hyväksy tai tue Lead Trader – kaupankävijöitä, joita päätät kopioida. Lue palvelun käyttöehdot kokonaisuudessaan ennen käyttöä.

Toimivaltaiset viranomaiset

Eurooppa
ISO-BRITANNIA eToro (UK) Ltd. on  Financial Conduct Authorityn (FCA) sääntelyn alainen ja sillä on FCAn myöntämä rajat ylittävä toimilupa, jonka nojalla se voi tarjota palvelujaan Euroopan talousalueen jäsenmaissa. Napsauta tästä nähdäksesi luettelon maista ja toimintaoikeuksista kokonaisuudessaan.
KYPROS eToro (Europe) Ltd. on  Cyprus Securities and Exchange Commissionin (CySEC) sääntelyn alainen ja sillä on CySEC:in myöntämä rajat ylittävä toimilupa, jonka nojalla se voi tarjota palvelujaan Euroopan talousalueen jäsenmaissa ja sen ulkopuolella.
ALANKOMAAT eToro (Europe) Ltd on rekisteröity De Nederlandsche Bank N.V:ssä (DNB) kryptomarkkinoiden tarjoajana. DNB valvoo, että eToro (Europe) Ltd noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi vuonna 1977 säädettyä rahoitus- ja sanktiolakia. eToro (Europe) Ltd ei ole DNB:n valvonnan tai AFM:n liiketoiminnan valvonnan alainen. Tämä tarkoittaa, että kryptopalveluissa ei valvota taloudellisia vaatimuksia eikä liiketoiminnan riskejä, eikä erityistä rahoitusalan kuluttajansuojaa ole.
Yhdysvallat
Yhdysvallat eToro USA LLC on rekisteröitynyt FinCEN:ssä rahoituspalveluyhtiönä.

eToro USA Securities Inc on FINRAn (www.finra.org) ja SIPC:n (www.SIPC.org)  jäsen.

Australia
Australia eToro AUS Capital Limited on Australian Securities & Investments Commissionin (ASIC) sääntelemä, Australian rahoituspalvelulisenssillä nro 491139.
Seychellit
Seychellit eToro (Seychelles) Ltd.
eToro Seychelles, jonka rekisteröity kotipaikka ja päätoimipaikka on eToro Suites, S45 2nd Floor, Espace Building, Victoria, Seychelles, on lisensoitu arvopapereiden kaupankäyntiin joko agenttina tai päämiehenä. Kun eToro Seychelles käsittelee asiakasta agenttina, se käyttää toista toimeenpanevaa välittäjää, mukaan lukien eToro Europea tai ulkopuolista kolmatta osapuolta, asiakkaidensa toimeksiantojen toteuttamiseen.

Sääntelyyn liittyvät lausunnot

Asiakkaiden luokittelu

Rahoitusvälinemarkkinadirektiivi (MiFID-direktiivi) vaatii, että asiakkaat luokitellaan yksityisasiakkaiksi, ammattimaisiksi asiakkaiksi tai hyväksyttäviksi vastapuoliksi. eToro Europe ja eToro UK luokittelevat kaupankäyntitilin avaamisen yhteydessä kaikki asiakkaat yksityisasiakkaiksi, joilla on suurin mahdollinen suoja (kuten oikeus sijoittajien korvausrahastoon, parhaaseen toteutukseen, asiakkaiden varojen suojaamiseen jne.) Asiakkailla on mahdollisuus pyytää luokittelun muutosta kirjallisesti eToro Europelta/eToro UK:lta riippuen siitä, kumman asiakkaita he ovat. eToro Europe/eToro UK voi muuttaa asiakkaan luokittelun MiFID-direktiivin määrittelemien ehtojen ja menettelytapojen mukaisesti. ”Yksityisasiakas” on asiakas, joka ei ole ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. Hyväksyttävä vastapuoli on ammattimainen asiakas tai juridinen henkilö, joka tarjoaa sijoituspalveluja, joihin liittyy toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen tai toteuttaminen. Tähän kategoriaan luokitellut asiakkaat nauttivat vähäisintä suojaa. Ammattimaisella asiakkaalla tarkoitetaan asiakasta, jolla on riittävästi kokemusta, tietämystä ja asiantuntemusta itsenäisten sijoituspäätösten tekemiseen ja niistä aiheutuvien riskien asianmukaiseen arviointiin. Jotta asiakasta voidaan pitää ammattimaisena asiakkaana, sen on täytettävä seuraavat perusteet: A. Ammattimaisiksi sijoittajiksi on katsottava kaikkien sijoituspalvelujen ja investointitoiminnan sekä rahoitusvälineiden osalta seuraavat:

 1. Yhteisöt, joilla on oltava toimilupa tai joita on säänneltävä, jotta ne voivat toimia rahoitusmarkkinoilla. Jäljempänä olevan luettelon on katsottava käsittävän kaikki yhteisöt, joilla on toimilupa harjoittaa mainituille yhteisöille ominaista toimintaa: yhteisöt, joille jäsenvaltio on myöntänyt toimiluvan jonkin EU-direktiivin nojalla, yhteisöt, joille jäsenvaltio on myöntänyt toimiluvan tai joita se sääntelee muuten kuin jonkin direktiivin nojalla, ja yhteisöt, joille toimiluvan on myöntänyt tai joita sääntelee jokin ei-jäsenvaltio
  1. Luottolaitokset;
  2. Rekisteröidyt sijoituspalveluyritykset;
  3. Muut toimiluvan saaneet tai säännellyt rahoituslaitokset;
  4. Vakuutusyritykset;
  5. Yhteissijoitusjärjestelyt ja niiden rahastoyhtiöt;
  6. Eläkerahastot ja niiden rahastoyhtiöt;
  7. Hyödykkeiden ja hyödykejohdannaisten välittäjät;
  8. Muut yhteisösijoittajat.
  9. Paikalliset yritykset
 2. Suuryritykset, jotka täyttävät kaksi seuraavista kokovaatimuksista suhteellisesti:
  1. taseen loppusumma vähintään: 20 000 000 EUR
  2. nettoliikevaihto vähintään: 40 000 000 EUR
  3. omat varat vähintään: 2 000 000 EUR
 3. Kansalliset ja alueelliset hallitukset, mukaan lukien valtionvelkaa kansallisella tai alueellisella tasolla hoitavat julkiset elimet, keskuspankit, kansainväliset ja monikansalliset yhteisöt, kuten Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto, Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki ja muut vastaavat kansainväliset organisaatiot
 4. Muut yhteisösijoittajat, joiden pääasiallisena tarkoituksena on rahoitusvälineisiin sijoittaminen, mukaan lukien varojen arvopaperistamiseen tai muihin rahoitustoimiin erikoistuneet yhteisöt. Niille on kuitenkin annettava mahdollisuus tulla pyynnöstä kohdelluksi ei-ammattimaisina sijoittajina, ja eToro Europe/eToro UK voi tarjota niille kattavamman suojan.
 5. Ammattimaiseksi sijoittajaksi katsotun asiakkaan vastuulla on pyytää kattavampaa suojaa, jos se katsoo, ettei se pysty arvioimaan tai hallitsemaan asianmukaisesti kyseessä olevia riskejä. Ammattimaisena sijoittajana pidettävä asiakas saa kattavamman suojan, jos asiakas tekee kirjallisen sopimuksen eToro Europen/eToro UK:n kanssa siitä, että sitä ei kohdella ammattimaisena sijoittajana kaupankäynnin menettelytapasääntöjä sovellettaessa.

Β. Asiakkaat, joita voidaan pyynnöstä kohdella ammattimaisina sijoittajina: Muille kuin yllä mainituille asiakkaille, julkisen sektorin elimet ja yksityiset sijoittajat mukaan lukien, voidaan myös antaa mahdollisuus olla käyttämättä joitakin eToro Europen/eToro UK:n menettelytapasääntöjen soveltamisen tarjoamista suojatoimenpiteistä. eToro Europen ja eToro UK:n voivat näin ollen kohdella näitä asiakkaita ammattimaisina sijoittajina edellyttäen, että asianmukaiset perusteet täyttyvät ja menettelyä noudatetaan. Asiakkaan tulee kyetä tekemään omat sijoituspäätöksensä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit (luottavuus- ja soveltuvuusvaatimusten arviointi). Pidätämme oikeuden hylätä yllä mainitut sijoittajaluokittelun muutosta koskevat pyynnöt. Tiedustelut ja luokittelun muutospyynnöt tulee lähettää seuraavan sivuston kautta:

https://www.etoro.com/fi/customer-service/

Parasta toteutusta ja toimeksiantojen käsittelyä koskevat menettelytavat


 

Valituksen käsittelymenettely

Eturistiriitoja koskevat menettelytavat

Sijoittajien korvausrahasto

Financial Services Compensation Scheme

eToro UK Ltd. (“eToro UK”) is covered by the Financial Services Compensation Scheme (“ FSCS”), the United Kingdom’s compensation scheme.

The FSCS is the UK’s compensation fund of last resort for customers of UK Financial Conduct Authority (“FCA”) authorized and regulated financial services firms. If in the unlikely event eToro UK ceases trading/enters insolvency and in the event that there is a shortfall in client money and/or customer assets, the FSCS may be able to pay compensation to eToro UK’s customers.

Any money deposited with or assets held by eToro UK will be treated as investments for the purposes of the FSCS. Accordingly, the maximum amount of compensation per person is £85,000.

For any further information regarding the FSCS, please go to: www.fscs.org.uk/

Investor Compensation Fund

Subject to the provisions of the Directive, the Cyprus Investor Compensation Fund (“ICF”) gives investment protection coverage of up to €20,000 for claims against products and services authorized under the eToro (Europe) Ltd (“eToro Europe”).

The Fund shall initiate the compensation payment procedure when the Commission or a Court of the Republic, has made a ruling that eToro Europe appears that is unable to meet its obligations arising out of investors’ claims.

The procedure of invitation to submit applications: the Fund shall publish as soon as possible in at least two national newspapers, an invitation to submit applications for compensation, designating the procedure for the submission.

For any further information regarding the ICF, please go to:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/

Which Compensation Schemes apply to me and when?

Please refer to the tables below for details of which compensation schemes apply to which clients and for which products and services.

Avaintietoasiakirjat (eToro Europe)

Rahanpesun torjunta

Sekä Iso-Britannia että Kypros ovat säätäneet lakeja ja tehneet tarvittavia toimenpiteitä toteuttaakseen rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja talousrikollisuuden ehkäisyyn soveltuvia mekanismeja.  Kumpikin maa on lisäksi sitoutunut soveltamaan kaikkia tähän aihealueeseen liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja standardeja ja erityisesti EU-direktiiveihin perustuvia sopimuksia ja standardeja. Ison-Britannian ja Kyproksen lainsäädäntö on yhdenmukaistettu suhteessa EU:n kolmanteen direktiiviin, joka koskee rahoitusjärjestelmän käytön estämistä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (direktiivi 2005/60/EY). Sääntelyn alaisina yrityksinä eToro Europe ja eToro UK ovat molemmat sitoutuneet noudattamaan tähän liittyvää sääntelyä ja varmistamaan, että ne toteuttavat asianmukaisia rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja talousrikollisuuden vastaisia toimia.

Omien varojen riittävyys

Sovellettavien säännösten mukaisesti sekä eToro Europella että eToro UK:lla tulee aina olla riittävästi omia varoja täyttääkseen EU:n vakavaraisuusasetuksessa määritellyt vakavaraisuusvaatimukset.  Sijoituspalveluyrityksellä on oltava hyvin perustellut, tehokkaat ja kattavat strategiat ja prosessit, joiden avulla se arvioi ja jatkuvasti ylläpitää tarvittavan sisäisen pääoman määrää, laatua ja jakautumista tasolla, joka riittää kattamaan senluonteiset ja -tasoiset riskit, joita sijoituspalveluyrityksiin kohdistuu tai saattaa kohdistua. Kyseisten strategioiden ja prosessien on oltava säännöllisen sisäisen arvioinnin kohteena sen varmistamiseksi, että ne pysyvät kattavina ja oikeasuhteisina yrityksen liiketoiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.

Asiakkaan varojen suojaaminen

Pidämme asiakkaidemme varat ja omaisuuserät erotelluilla tileillä, jotta asiakkaiden varat ja omaisuuserät pysyvät erillään omista varoistamme. Tällaista tilien erottamista valvotaan sekä sisäisesti että ulkoisesti. Käytämme vain hyvämaineisia maksulaitoksia ja maksupalvelun tarjoajia.

Baselin sääntöjen kolmannen pilarin edellyttämien tietojen julkistaminen

RTS 28 -raportti

Tiesitkö?

eToro tekee verkossa tapahtuvasta kaupankäynnistä yksinkertaista ja turvallista. Lue eToron kansainvälisistä välittäjistä ja sääntelystä